Aurinko-Trine-uraanisynastria

Selvitä Enkeli

Suurin osa ihmisistä tietää astrologiasta, mutta eivät todellakaan tiedä, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. He tietävät horoskooppimerkkinsä ja heille se on hauska keskustelunaihe. Astrologia on paljon enemmän.

Vaikka monet ihmiset ajattelevat, että on mahdotonta tulkita planeetan sijaintien merkityksiä jonkun syntymähetkellä löytää jotain heidän henkilökohtaisista piirteistään tai kohtalostaan, astrologia tekee juuri sen.

Ensimmäinen askel astrologian analyysissä on tehdä syntymäkaavio. Astrologi analysoi sitten planeettojen sijainnin ja niiden väliset suhteet.Planeettojen sijoittaminen eri taloihin osoittaa useimmat toiminnot ja painopisteet. Planeettojen väliset suhteet tai ns. Näkökohdat paljastavat henkilökohtaiset piirteet ja mahdolliset tapahtumat, joita saattaa tapahtua tulevaisuudessa.Henkilökohtaisten planeettojen sijoittuminen: Aurinko, Kuu, Elohopea, Venus ja Mars eri eläinradan merkeissä antavat paljon tietoa jonkun persoonallisuudesta ja luonteesta, heidän mieltymyksistään, toiveistaan, kiinnostuksistaan, asenteestaan, ulkonäöltään jne.

Astrologia on hyvin vanha tutkimus, joka juontaa juurensa muinaisten babylonialaisten aikaan. Muinaiset ihmiset ymmärsivät tähtien ja planeettojen merkityksen ja jopa palvoivat aurinkoa ja kuuta jumaluutena.

Näkökohdat ovat planeettojen välisiä kulmia, joilla on tietty merkitys. Ne voivat olla tärkeitä tai vähäisiä näkökohtia, ja niillä voi olla harmoninen ja hyödyllinen luonne tai haastava ja negatiivinen luonne.Tärkeimmät näkökohdat ovat trines, konjunktio, sekstiilit, neliöt ja vastakohdat. Jotkut astrologit käyttävät pieniä näkökohtia, kun taas tärkeimpiä näkökohtia käytetään jokaisessa astrologian analyysissä.

Hyödylliset näkökohdat luovat ihmiselle paljon upeita mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa. Ne antavat henkilölle mahdollisuuden saada mitä haluavat hikoilematta paljon.

Ihmisillä, joilla on pääasiassa hyödyllisiä puolia, näyttää olevan mahdollisuuksia pudota sylissään.Toisen puolen epäyhtenäiset näkökohdat aiheuttavat yleensä esteitä ja estävät joissakin tapauksissa henkilöä saavuttamasta haluamaansa. Ne edellyttävät kärsivällisyyttä ja päättäväisyyttä näiden esteiden voittamiseksi.

Ihmiset, joilla on pääasiassa haastavia näkökohtia, tarvitsevat todella enemmän kuin toiset saavuttaakseen tavoitteensa, ja heidän on pyrittävä mahdollisuuksiinsa. On myös taipumus menettää mahdollisuuksia tai toiset saavat mahdollisuuksiaan.

On tärkeää huomata, että näkökohtien vaikutus riippuu tätä näkökohtaa luovien planeettojen luonteesta.

Trine-näkökohta on merkittävä hyödyllinen näkökohta. Useimpien astrologien mielestä tätä näkökohtaa pidetään onnekkaimpana. Se antaa henkilölle mahdollisuuden saada mitä haluaa ja luo paljon onnekkaita mahdollisuuksia.

Trine syntyy, kun kaksi tai useampi planeetta löytää itsensä 120 asteen etäisyydeltä.

Synastria

Astrologia ei analysoi vain yksittäisiä kaavioita, mutta sitä voidaan käyttää myös kahden ihmisen syntymäkaavioiden vertaamiseen niiden yhteensopivuuden ja mahdollisuuden vakaan ja harmonisen suhteen välillä.

Monille ihmisille tätä ajatusta ei voida hyväksyä, mutta astrologia on osoittanut tarkkuutensa tällaisissa ennusteissa monta kertaa.

Tämän analyysin perustana on ajatus siitä, että ihmisten planeettojen asemat ovat vuorovaikutuksessa, kun he ovat vuorovaikutuksessa.

Astrologian tekniikkaa, jota kutsutaan synastriaksi, käytetään suhdepotentiaalin analysointiin ja ensin analysoidaan yksittäisiä ihmiskaavioita heidän persoonallisuutensa ja mieltymyksiensä määrittämiseksi ja verrataan sitten syntymäkaavioita heidän yhteensopivuutensa pariksi.

Synastry määrittää heidän syntymäkaavioidensa piirteet ja määrittää talot, joihin kumppanin planeetat kuuluvat toisen henkilön kaavioon. Nämä talot osoittavat alueet, joilla suhde vaikuttaa kaavion omistajaan.

Syntymäkaavioiden väliset näkökohdat osoittavat heidän hahmojensa yhteensopivuuden. Jos suurin osa näkökohdista on pääasiassa negatiivisia ja haastavia, se on yleensä osoitus siitä, että kumppanuus saattaa olla täynnä jännitteitä, konflikteja ja erimielisyyksiä.

Se voi myös olla osoitus mielenkiinnon puutteesta tai yhteensopimattomuudesta niiden hahmojen välillä; nämä ovat usein lyhytaikaisia ​​suhteita, koska kumppaneilla ei ole riittävästi suvaitsevaisuutta ja tahtoa ponnistella ja ylläpitää suhdettaan.

Jos suurin osa näkökohdista on pääosin hyödyllisiä, tämä on osoitus yhteensopivasta pariskunnasta.

Heillä on todennäköisesti monia etuja ja heillä on halu ylläpitää suhdettaan ja kehittää siitä vakaa ja kestävä kumppanuus. He sietävät toistensa eroja ja sopeutuvat niihin. Nämä ovat yleensä kestäviä ja sopusointuisia liittoja.

mitä tarkoittaa, kun leppäkerttu laskeutuu sinulle

Joissakin tapauksissa synastria-analyysi havaitsee, että syntymäkarttojen välillä ei ole merkittäviä näkökohtia. Monissa tapauksissa tämä on merkki kiinnostuksen puutteesta ja yhteensopivuudesta kumppaneiden välillä.

Aurinko - perusominaisuudet

Aurinko on maailmankaikkeutemme tärkein tähti. Se on elämän luoja, ja se tosiasia on ollut tiedossa muinaisista ajoista lähtien.

Siksi auringossa palvottiin jumalana monissa muinaisissa kulttuureissa. Yleensä katsotaan, että aurinko muodostui noin 4,6 miljardia vuotta sitten. Sen koostumus on pääosin heliumia ja vetyä.

Astrologiassa aurinko hallitsee Leon merkkiä; se korotetaan Oinas. Se on elämän, elämänvoiman, energian, terveyden, elämänpolun, tietoisuuden, menestyksen, aloitteen, kunnianhimon, toiminnan, varakkaiden ihmisten, menestyvien ihmisten, edistymisen, päättäväisyyden, itseluottamuksen, järkiperäisyyden, miesten elämässämme, itsemme symboli -keskeisyys, tahto, turhamaisuus, ego, itsekkyys jne.

Auringon vaikutuksen alaisilla ihmisillä on vahva persoonallisuus ja he ovat hyvin energisiä.

Riippuen näkökohdista, joita Aurinko tekee syntymäkaaviostaan, heillä voi olla enemmän auringon negatiivisia tai positiivisia piirteitä.

Heillä on vahva ego ja he ovat erittäin ylpeitä. He kärsivät usein ylivoimakompleksista ja haluavat olla huomion keskipisteessä. Monet näistä ihmisistä uskovat olevansa parempia kuin toiset.

Heidän käyttäytymistään voidaan pitää ärsyttävänä monille ympäröivistä ihmisistä, koska heillä on taipumus kerskailla ja asettaa itsensä etusijalle.

Kun aurinko on hyvin sijoitettu syntymäkarttaan, se antaa henkilölle aurinkoominaisuuksia, kuten päättäväisyyttä ja vahvaa tahtoa. Tämä tekee henkilöstä antelias ja innokas auttamaan muita.

Koska aurinko hallitsee vaurautta ja menestystä, ihmiset, joilla on hyvin sijoitettu aurinko, ovat yleensä taloudellisesti varakkaita. Auringon ihmiset rakastavat ylellisyyttä ja kalliita asioita. Jos heidän aurinko kärsii, he saattavat olla alttiita liikakuluille ja vaarantaa taloudellisen turvallisuutensa.

Monissa tapauksissa jotkut aurinko-ihmiset onnistuvat saavuttamaan huomattavaa menestystä ja nousemaan sosiaalisessa mittakaavassa. He ovat yleensä johtotehtävissä, koska heillä on erinomaiset johtamistaidot. Nämä ihmiset tietävät mitä haluavat, eivätkä he anna periksi ennen kuin pääsevät sinne.

Aurinko hallitsee luovuutta ja joissakin tapauksissa se saattaa antaa henkilölle mainetta. Aurinko-ihminen voi olla hyvin ylimielinen ja egoistinen. Syntymäkaavion paikka, jossa aurinko on, paljastaa henkilön painopisteen.

Uranus - perusominaisuudet

Uranus-planeettaa, jonka lämpötila on - 227 celsiusastetta, pidetään aurinkokuntamme kylmimpänä planeettana; tällä planeetalla on pilvikerroksia ja sen sisätilat koostuvat jäästä ja kivistä. Uraanilla on 27 kuua ja rengasjärjestelmä, kuten Saturnus.

Nimi Uranus on antiikin Kreikan taivaanjumalan nimi. Tämä oli yksi vanhimmista jumalista Kreikan panteonissa.

Astrologiassa tämä planeetta hallitsee arvaamattomia tapahtumia, yllätyksiä, löytöjä, keksintöjä, keksijöitä, luovia ihmisiä, muutoksia, äärimmäisiä aktiviteetteja, extreme-urheilua, telepatiaa, muutoksia, itsenäisyyttä ja vapautta, nerokkaita ihmisiä jne.

Uranus hallitsee myös muutoksia ja muutostapahtumia, jotka muuttavat elämäämme ikuisesti.

Näiden tapahtumien aiheuttaneiden näkökohtien luonteesta riippuen muutokset ja muutokset voivat olla parempia tai niillä voi olla tuhoisa vaikutus ihmisen elämään.

Kun Uranuksella on haastavia näkökohtia, se voi olla vastuussa onnettomuuksista, rahan menetyksistä, katastrofeista, katastrofeista ja muutoksista, vallankumouksista, kaaoksesta, uudistuksista, tuhoista, suurista muutoksista ja muutosliikkeistä yhteiskunnassa jne.

Uranuksen hallitsemat ihmiset voivat olla hyvin epätavallisia. Heillä on ainutlaatuisuus, joka erottaa heidät useimmista ihmisistä. He rakastavat olla erilaisia ​​ja rakastavat yksilöllisyyttään.

He rakastavat myös vapauttaan ja itsenäisyyttään. Heidän reaktionsa ja käyttäytymisensä voivat olla arvaamattomia ja joskus järkyttäviä ympäristölleen. He nauttivat usein tekemästä asioita järkyttääkseen muita.

He rakastavat myös uusien asioiden tekemistä, äärimmäisiä aktiviteetteja ja haluavat kokeilla uusia asioita ensimmäisinä jopa turvallisuuden vaarantamisen kustannuksella. He ovat usein tienraivaajia, jotka keksivät uusia asioita ja toimintatapoja, joita ihmiset myöhemmin seuraavat ja kopioivat.

Uranuksen hallitsemat tapahtumat tapahtuvat usein odottamattomasti joidenkin siirtymien ja etenemisten laukaisemana. Heillä on joskus rooli puhdistaa polku uusien asioiden tulemiselle, ja joissakin tapauksissa niillä on tuhoisa vaikutus, joka pilaa henkilön elämän.

Uranus on usein syy parisuhteiden hajoamiseen, koska hän on avioeron hallitsija.

Tämä on sukupolven planeetta ja vaikuttaa ihmisten joukkoon suurten yhteiskunnallisten muutosten kautta.

Aurinko-Trine-uraanisynastria

Kun yhden ihmisen aurinko tekee kolminäkökohdan toisen henkilön uraanille, se luo hyvin energisen ja dynaamisen liiton.

Näillä kahdella on voimakas persoonallisuus ja he tietävät mitä haluavat.

Haastavilla näkökohdilla näiden kahden planeetan välillä tämä voi olla taistelu hallitsemisesta, mutta trigonin avulla molemmat osapuolet yrittävät hallita haluaan johtaa ja saada tiensä suhteen vuoksi.

Aurinkoa saattaa häiritä Uranuksen vahva itsenäisyystahto ja se, että mikään ei näytä pitävän tätä henkilöä yhdessä paikassa.

Aurinko on myös itsenäinen ja vapautta rakastava, mutta myös mieluummin muoto ja jonkinlainen vakaus, kun taas Uranus tuntee usein vastustusta muodollisille suhteille.

He tuntevat virtaa toistensa läsnäolosta, ja heidän välillään on varmasti paljon vetovoimaa. Uranus-ihminen pitää aurinkoa stimuloituna ja Uranus ihailee auringon luottamusta ja voimaa.

Uranuksen tarve tehdä kaikki ainutlaatuisella tavalla ja olla erilainen kuin muut saattavat huvittaa aurinko-ihmistä, mutta ajan myötä se voi alkaa ärsyttää häntä. Uranuksen luonteen ja Sunin hallitsevan luonteen sietäminen vaatii paljon itsehillintää, ja trigoni-näkökulma voi auttaa näitä yksilöitä tulemaan suvaitsevaisemmiksi piirteistä, joista he eivät pidä toisessa.

Sekä aurinko että uraani ovat erittäin luovia, ja tämä voi olla tärkein sidos niiden välillä. Yhdessä he voivat aloittaa joitain luovia hankkeita ja nauttia työskentelystä yhdessä ja luoda ideoitaan muotoon. Näitä kahta sitoo myös seikkailunhalu.

He molemmat rakastavat toimintaa ja tekevät usein asioita yhdessä. He ovat urheilulajeja, ja tämä voi olla myös asia, jota he nauttivat yhdessä tekemisestä.

Tämä on hyvä näkökohta suhteiden pitkäikäisyyden parantamiseksi ja niiden kaavioiden välisten haastavien näkökohtien neutraloimiseksi.

Yhteenveto

Auringon ja Uranuksen välinen trigoni synastriassa on hyvin dynaaminen näkökohta, joka luo suhdetta täynnä toimintaa.

Näillä kahdella on vahva persoonallisuus ja tahto. He ovat itsenäisiä ja rakastavat vapauttaan.

Heillä on myös seikkailunhalu ja he ovat luovia, mikä tuo heidät lähemmäksi. Heidän on oltava suvaitsevaisia ​​kumppaninsa eroja kohtaan auttaakseen pitämään liittonsa vakautta.

Tämä on usein osoitus vahvasta fyysisestä vetovoimasta kumppaneiden välillä.

Selvitä Enkeli