Sun Trine Marsin synastria

Selvitä Enkeli

Astrologia on hyvin muinainen oppiaine, joka juontaa juurensa vanhaan Babyloniin. Esi-isämme tunsivat planeetan vaikutuksen merkityksen.

He tarkkailivat planeettaliikkeitä ja panivat merkille niiden vaikutuksen ihmisten elämään ja ympäröivään maailmaan. He keräsivät havaintonsa tieteenalalle, jonka he nimeivät astrologiaksi.

Astrologia tulkitsee planeettojen sijaintien merkityksen tietyllä ajanhetkellä, kuten jonkun syntymähetkellä tai tapahtumalla. Asemat sijoitetaan syntymäkarttaan ja analysoidaan sitten käyttämällä erilaisia ​​astrologiatekniikoita.Astrologia analysoi planeettojen sijoittumista eläinradan eri merkkeihin sekä planeettojen välisiä näkökohtia.Se analysoi myös planeettojen sijoittumista syntymäkartan eri taloihin. Nämä sijoittelut osoittavat alueet, joihin henkilö todennäköisesti kiinnittää huomionsa tai joissa suurin osa toiminnoista todennäköisesti tapahtuu.

Myös näkökohdat ovat tärkeitä. Ne ovat suhteita planeettojen välillä, jotka muodostuvat, kun planeetat ovat tietyllä etäisyydellä kulmasta. Merkittävimmät ovat tarkat näkökohdat. Ne voivat olla suuria ja pieniä, ja niillä voi olla hyödyllinen tai haastava luonne.

Tärkeimmät näkökohdat ovat tärkeimpiä astrologian analyysissä. Nämä näkökohdat ovat konjunktiot, trines, oppositio, neliö ja trine.Hyödyllisiä näkökohtia ovat ne, jotka luovat harmonisen suhteen planeetan välille, joka muodostaa aspektin. Ne antavat planeetan energialle ja luonnolle ilmaisun vapaasti ja mahdollistavat planeettojen yhteistyön.

Jos planeettojen väliset näkökohdat ovat luonteeltaan pääasiassa haastavia, tilanne on erilainen.Tässä tapauksessa näkökohta estää planeettojen energian ja estää heitä ilmaisemasta parasta luonnettaan. Se luo esteitä ja pysäyttää halujen ilmentymät.

Trines ovat hyödyllisiä näkökohtia, ja niillä on onnekas luonne. Niitä pidetään kaikista onnekkaimmista. Ne muodostuvat, kun planeetat ovat 120 asteen etäisyydellä.

Neptunus 1. talossaTrines luo upeita mahdollisuuksia menestyä ja saavuttaa tavoitteita. Ne auttavat henkilöä saavuttamaan haluamansa.

Synastria

Astrologialla on myös tekniikka analysoida suhteita ja niiden potentiaalia. Sitä voidaan käyttää analysoimaan, onko suhteella mahdollisuus sietää ajan testiä vai ei. Astrologian käyttämää tekniikkaa kutsutaan synastriaksi.

Synastry määrittää yhteensopivuuden ihmisten ja mahdollisten ongelmien välillä.

Synastry käyttää yleensä vertailevaa perusanalyysiä. Se tekee vertailun kahden ihmisen syntymäkaavioiden välillä niiden yhteensopivuuden määrittämiseksi. Se laskee planeettojen ja niiden sijoittumisen väliset näkökohdat kumppanin syntymäkartan taloissa.

Talot, joihin kumppanin planeetat sijoittuvat, paljastavat mahdolliset alueet, joilla tämä henkilö vaikuttaa kumppaniinsa.

Kahden syntymäkaavion väliset näkökohdat ovat myös erittäin tärkeitä. Ne määrittävät suhteen dynamiikan ja sen mahdollisen suunnan. Planeettojensa harmoniset näkökohdat osoittavat yleensä hahmojen hyvän yhteensopivuuden.

Heillä on usein samat intressit ja he ovat halukkaita pyrkimään ylläpitämään suhdetta.

He eivät salli ongelmien kasaantumista, ja ne ratkaistaan, kun ne näkyvät. Kun kahden ihmisen syntymäkarttojen väliset näkökohdat ovat pääosin epäyhtenäisiä, tilanne on erilainen.

Tämä osoittaa yleensä yhteensopivuuden puutetta ja erimielisyyksiä kumppaneiden välillä.

Heillä ei ole ymmärrystä eikä heillä ole suvaitsevaisuutta eroihin. He eivät yleensä halua pyrkiä ylläpitämään suhdettaan ja antamaan asioiden kasaantua.

Joskus haastavat seikat viittaavat konflikteihin ja pahimmassa tapauksessa väkivaltaan. Tämä suhde saattaa tyhjentää kumppanin energian, eikä se ole usein pitkäaikainen.

Aurinko - perusominaisuudet

Aurinko on tähti, ei planeetta. Se on maailmankaikkeutemme tärkein tähti. Elämä ei olisi mahdollista, jos aurinkoa ei olisi. Se koostuu pääasiassa heliumista ja vedystä, ja sen muodostumisen uskotaan tapahtuneen noin 4,6 miljardia vuotta sitten.

Muinaiset kulttuurit olivat tietoisia sen merkityksestä ja palvoivat aurinkoa tärkeänä jumaluutena.

Astrologiassa aurinko symboloi elinvoimaa, terveyttä, elämänvoimaa, energiaa, tahdonvoimaa, luottamusta, menestystä, saavutuksia, edistystä, päättäväisyyttä, turhamaisuutta, itsekeskeisyyttä, saavutuksia jne.

Aurinko hallitsee myös rohkeutta, auktoriteettia, runsautta, itsekkyyttä, aloitteellisuutta, omavaraisuutta, varakkaita ja menestyviä ihmisiä.

Aurinko hallitsee miehiä elämässämme. Se symboloi myös egotamme. Kun aurinko on hyvin sijoitettu syntymäkarttaan, se antaa henkilölle sen parhaat piirteet.

Kun se on huonosti sijoitettu syntymälistalle, aurinko tekee ihmisestä turhan, itsekkään, itsensä imeytyvän, kärsivän ylivoimakompleksista, egokeskisestä jne. Nämä ihmiset uskovat usein olevansa jotenkin parempia kuin muut ihmiset.

Aurinkoisilla ihmisillä on yleensä vahva tahto menestyä. He ovat motivoituneita menestyksestä ja onnistuvat nousemaan menestystikkaita ylös. Sun hallitsee varallisuutta, ja nämä ihmiset onnistuvat usein hankkimaan sen.

Ne ovat yleensä erittäin onnistuneita. He tietävät prioriteettinsa ja ovat keskittyneet saavuttamaan ne. Heillä on usein johtajuusominaisuuksia. Nämä ihmiset ovat usein johtotehtävissä.

Ihmiset, joihin aurinko vaikuttaa, ovat yleensä luovia ja avoimia. He ovat yleensä hyvin anteliaita ja rakastavat antaa toisille ihmisille. he jakavat yleensä epäitsekkäästi mitä heillä on.

Tapauksissa, joissa aurinko kärsii, tämä voi johtaa siihen, että tämä kansa on liian antelias, mikä voi vaarantaa heidän taloudellisen turvallisuutensa. He voivat myös olla alttiita kerskailulle ja osoittaa varallisuuttaan. Niitä voidaan helposti hyödyntää.

Syntymäkaavio-talo, johon aurinko sijoitetaan, paljastaa, missä henkilön painopiste elämässä on. Se näyttää myös henkilön tärkeimmät piirteet. Se paljastaa, miten muut näkevät henkilön.

Aurinko näyttää myös henkilön motivaatiot ja asiat, jotka inspiroivat häntä. Se hallitsee Leoa ja korotetaan Oinas, missä se tuntuu parhaimmalta.

Mars - perusominaisuudet

Mars-planeetta on pienikokoinen planeetta. Se on nyt toiseksi pienin elohopean jälkeen, joka on kaikista pienin. Mars on peitetty punaisella rautidioksidilla ja se inspiroi nimeä punainen planeetta.

Se on samanlainen kuin maapallomme, ja siksi jotkut ihmiset uskovat, että elämä on jonain päivänä läsnä Marsilla. Jotkut uskovat, että se oli läsnä joskus aiemmin.

venus kumppanin 8. talossa

Marsia pidetään huonon maineen planeettana. Sen luonne on puutteellinen, mutta sillä ei ole aina huonoa vaikutusta. Kaikki riippuu sen muodostamista näkökohdista ja sijainnista syntymäkartassa.

Jos Mars luo harmonisia näkökohtia, sen vaikutus luo paljon energiaa, aloitteellisuutta, tahdonvoimaa ja halua menestyä. Mars antaa myös kestävyyttä, johtajuutta, päättäväisyyttä ja muita vastaavia ominaisuuksia.

Kun Mars tekee haastavia planeettoja, se symboloi usein aggressiota, tuhoa, katastrofeja, väkivaltaa, julmuutta, onnettomuuksia jne.

Astrologisessa mielessä Mars on tuhon, aggressiivisuuden, arpien, haavojen, leikkausten, rohkeuden, kärsimättömyyden, kritiikin, aseiden, suvaitsemattomuuden, intohimon ja intohimoisten suhteiden, sairauden, energian jne. Hallitsija.

Mars on Oinas- ja Skorpioni hallitsija ja sen korotus on Kauris. Näihin merkkeihin sijoitettuna Mars tuntuu parhaimmalta.

Marsin vaikutuksen alaisilla ihmisillä on voimakas persoonallisuus. He ovat rohkeita ja päättäväisiä menestymään. Mikään ei voi estää heidän tavoitettaan saavuttaa haluamansa.

Mars haastavissa näkökohdissa tekee henkilöstä julman, aggressiivisen ja kykenevän väkivaltaisiin tekoihin. Tämä henkilö saattaa käyttäytyä hallitsevasti ja hallitsevasti.

He saattavat myös olla alttiita provosoimaan ihmisiä. He voivat olla töykeitä, kilpailukykyisiä, kärsimättömiä ja suvaitsemattomia.

Sun Trine Marsin synastria

Aurinko / Mars-kontaktit synastriassa ovat hyvin usein naimisissa olevien parien tai pitkäaikaisissa suhteissa olevien syntymäkaavioiden välillä.

Jos nämä kaksi ihmistä eivät ole parisuhteessa, on todennäköistä, että he houkuttelevat fyysisesti hyvin fyysisiä suhteidensa luonteesta riippumatta (opettaja / opiskelija, kollegat, liikekumppanit, naapurit jne.).

Näiden kahden planeetan väliset näkökohdat herättävät intohimoa ja fyysistä halua siihen liittyvien ihmisten välillä.

On parempi, kun näkökohta on harmoninen (sekstiili tai trigoni), koska näillä kahdella planeetalla on voimakas luonne, ja haastavat näkökohdat saattavat aiheuttaa taistelua vallitsevuudesta ja johtajuudesta suhteessa.

Kun yhden ihmisen aurinko tekee kolminäkökohdan toisen ihmisen Marsille, se muodostaa hyvän yhdistelmän, joka tukee heidän suhteensa pitkäikäisyyttä ja tuo toimintaa ja energiaa heidän kumppanuuteensa.

Nämä kaksi innoittavat ryhtymään toimiin yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja asioiden tekemiseksi yhdessä.

Niiden välillä on hyvä yhteistyö, ellei syntymäkartan aurinko tai Mars kärsi, jolloin tarvitaan paljon kompromisseja myös trigonin näkökulmasta.

Riippumatta muista planeettojen välisistä näkökohdista, on varmaa, että näiden kahden välinen vetovoima ja intohimo ovat erittäin korkealla tasolla. Joissakin tapauksissa he eivät voi pitää käsiään poissa toisistaan.

Suhteella on stimuloiva vaikutus molempiin kumppaneihin. Se innostaa toimintaa ja kumppanit tukevat toisiaan heidän toiveidensa ja pyrkimyksiensä saavuttamiseksi.

Jos he onnistuvat hallitsemaan impulsiivisuuttaan ja tarvettaan sanoa viimeinen sanonta kaikissa tilanteissa, nämä kaksi voivat tehdä ihmeitä ja saavuttaa suurta menestystä yhteisissä pyrkimyksissään.

He ovat molemmat erittäin energisiä ja nauttivat aktiviteeteista, joissa he voivat käyttää energiaansa ja kokea uusia asioita. Heillä on samanlaiset kiinnostuksen kohteet, ja he ovat yleensä fyysisesti aktiivisia, mikä on toinen asia, jonka he voisivat nauttia tekemästä yhdessä.

Trine-näkökulmasta ymmärrät tarpeen kunnioittaa toistensa tilaa ja olla estämättä, koska se on paras tapa hyödyntää kumppanuuttasi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun molemmat olet tyytyväinen, voit käyttää energiaasi luoda tulevaisuutesi yhdessä.

Nämä kaksi nauttivat tekemästä asioita toisilleen ja ilahduttamaan toisiaan.

Aurinko on yleensä antelias puoli tässä kumppanuudessa, mutta Mars on myös halukas tekemään sen, mikä on välttämätöntä kumppaninsa tyydyttämiseksi.

Tämän näkökohdan tärkein ominaisuus on molempien keskinäinen tuki toisilleen. Ne lisäävät toistensa luottamusta ja kannustavat toisiaan noudattamaan unelmiaan. Tämän kumppanuuden energiataso on voimakas.

Trine-näkökulmasta katsottuna molemmat kumppanit eivät tunne tavanomaista haluaan kilpailla toisiaan vastaan, mutta ovat ylpeitä toistensa menestyksestä.

Kun he yhdistävät voimansa, nämä kaksi voivat olla voittamattomia. Ei ole mitään asiaa tai ideaa, jota he eivät voi toteuttaa. He nauttivat työskentelystä ja asioiden tekemisestä yhdessä. He kunnioittavat myös toistensa energiaa ja innostusta.

Nämä kaksi ovat optimisteja, jotka eivät koskaan anna periksi eivätkä salli esteiden estää heitä etsimästä halujaan. He eivät salli toistensa pysähtyä ja kannustavat toisiaan voittamaan haasteita ja kohtaamaan heidät eteenpäin.

Tämä on erinomainen näkökohta työsuhteille ja tilanteille, joissa ihmiset tekevät ryhmätyötä. Se edistää osallistuvien ihmisten välistä yhteistyötä ja molemminpuolista halua saavuttaa menestystä.

Nämä kaksi innoittavat toisia innostuksellaan työhön ja halulla saavuttaa menestystä.

Yhteenveto

Yhden ihmisen aurinko-trigonin yhdistelmä toisen henkilön Mars on onnekas. Se edistää näiden kahden ihmisen välisen suhteen pitkäikäisyyttä.

Nämä kaksi ovat yleensä hyvin fyysisesti kiinnostuneita toisistaan. He ihailevat myös toistensa energiaa ja ajoa.

Yhdessä he pystyvät saavuttamaan merkittävää menestystä ja työskentelemään yhteisten tavoitteidensa ja pyrkimyksiensä hyväksi. He ovat innostuneita työstään ja inspiroivat muita ihmisiä.

Tämä on yleinen näkökohta pitkäaikaisissa suhteissa, mutta sopii erinomaisesti myös kaikenlaiseen työyhteistyöhön.

Selvitä Enkeli