Auringon aukion Jupiter-synastria

Selvitä Enkeli

Ihmiset käyttävät astrologiaa muinaisista ajoista lähtien yrittäessään määrittää tulevaisuuden ja ihmisten henkilökohtaiset piirteet.

He tajusivat kauan sitten, että planeetoilla on voimakas vaikutus ihmisiin ja ne vaikuttavat sekä luonteeseensa että kohtaloonsa.

Planeettojen sijainti jonkun syntymän aikana antaa paljon tietoa aiheesta ja vain ammattitaitoisen astrologin on tulkittava ne.Astrologiassa käytetään erilaisia ​​tekniikoita planeettojen meille antamien merkkien tulkitsemiseksi, ja yleisimmin jonkun luonteen ja peruspiirteiden määrittämiseen käytetään tekniikkaa, jolla analysoidaan planeettoja merkkeissä, taloissa ja niiden tekemissä asioissa.Edistyneeseen tutkimukseen ja tulevaisuuden tarkasteluun käytetään etenemisiä ja siirtymiä sekä muita tekniikoita.

Näkymät ovat erittäin tärkeitä määritettäessä yksityiskohtia jonkun elämästä ja luonteesta. He voivat antaa oivalluksen henkilön luonteesta, kiinnostuksen kohteista ja todennäköisesti tekemistään valinnoista.

Suuret etenemiset ja kauttakuljetukset, jotka laukaisevat planeetat syntymäkartassa, aiheuttavat merkittäviä elämäntapahtumia, jotka luovat ihmisen kohtalon.Näkökohdat voivat olla suuria ja vähäisiä sekä harmonisia ja pahoja. Tärkeimmät näkökohdat ovat tärkeimmät.

Ne ovat yhdistelmä, neliö, trigoni, sekstiili ja oppositio. Ruudut ovat tärkeimpiä näkökohtia, joilla on haitta. Ne muodostuvat, kun planeetat ovat 90 asteen etäisyydellä.

Nämä näkökohdat luovat esteitä, konflikteja ja muita asioita ihmisen elämässä tai ihmisten välillä, joiden planeetat liittyvät neliönäkökulmaan.

mitä se tarkoittaa, kun haaveilet matoistaSen luonne on haastava ja vaatii paljon vaivaa vaikutustensa neutralisoimiseksi.

Synastria

Astrologiaa ei käytetä vain yksittäisten hahmojen ja heidän kohtalonsa analysointiin. Sitä käytetään myös analysoimaan suhteita ja niiden kestäviä mahdollisuuksia. Astrologia, jota tällainen analyysi käyttää, on synastria.

Synastry voi määrittää, ovatko kaksi ihmistä yhteensopivia ja mitkä asiat he todennäköisimmin kohtaavat suhteessaan.

Astrologit voivat sanoa paljon vertailemalla kahden ihmisen syntymäkarttoja ja soveltamalla erilaisia ​​tekniikoita keskinäisen vaikutuksensa keskinäiseen vaikutukseen toisiinsa ja mahdollisuudesta suhde olla kestävä.

Se voi tunnistaa kumppanien välillä esiintyvät tai mahdollisesti esiin nousevat ongelmat sekä antaa neuvoja näiden ongelmien korjaamiseksi, jos mahdollista. Synastry voi määrittää, onko suhde harmoninen vai täynnä konflikteja.

Synastry perustuu ajatukseen, että kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa syntymäkarttojensa kanssa, syntymäkaavioiden planeetat ovat yhteydessä toisiinsa.

Analyysi voi olla yksinkertainen, mutta se voi myös ulottua syvälle ja sisältää etenemisiä, kauttakulkuja ja erityyppisiä kaavioita, jotta saadaan mahdollisimman paljon tietoa ja kuvataan suhdetta yksityiskohtaisemmin.

Perussuhde-analyysi koostuu kumppanien planeettojen välisten näkökohtien analysoinnista sekä toisen kumppanin planeettojen sijoittumisesta toisen kumppanin kaavioon ja päinvastoin.

Kumppanin planeetan sijoittelut toisessa kumppanin syntymäkartassa voivat näyttää alueet, joihin kumppani vaikuttaa syntymäkartan omistavaan henkilöön.

Kumppaneiden planeettojen väliset näkökohdat osoittavat energian virtauksen kahden ihmisen välillä ja paljastavat, onko heidän suhteensa helposti virtaava vai täynnä esteitä ja konflikteja.

Jos kumppanien planeettojen väliset näkökohdat ovat pääosin harmonisia, suhde on varmasti täynnä ymmärrystä, yhteistyötä, myötätuntoa ja rakkautta. Kumppanit ovat vilpittömästi huolissaan toistensa hyvinvoinnista.

Jos näkökohdat ovat luonteeltaan haastavia, suhde on todennäköisesti testi molemmille kumppaneille ja sitoutumiselle.

Heidän on tehtävä paljon vaivaa ja kärsivällisyyttä saadakseen tämän suhteen toimimaan ja voittamaan ilmeiset hahmoerot, joita heidän välillä on. Haastavat näkökohdat luovat usein myrkyllisiä suhteita, jotka kuluttavat kumppanin energiaa.

Aurinko - perusominaisuudet

Aurinko on tärkein energialähteemme ja edellytys elämälle maapallolla. Aurinko on aurinkokuntamme keskellä ja sen massa on 330 000 kertaa suurempi kuin maapallo.

Kuten useimmat planeetat, aurinko koostuu enimmäkseen vedystä ja heliumista. Yleensä uskotaan, että aurinko muodostui noin 4,6 miljardia vuotta sitten.

Sen merkityksen takia monet kulttuurit palvoivat aurinkoa muinaisista ajoista lähtien.

Astrologiassa aurinko symboloi elämää, energiaa, elinvoimaa, tietoisuutta, elämänvoimaa, tahdonvoimaa. Se paljastaa elämämme tarkoituksen. Aurinko symboloi elinvoimaisuutta ja osoittaa kuinka iso egomme on. Se edustaa myös persoonallisuutemme rationaalista puolta.

Kun aurinko sijoitetaan näkyvästi jonkun syntymäkarttaan, se luo henkilön, joka on täynnä päättäväisyyttä ja tahtoa menestyä. Henkilö on energinen ja tietää mihin hän on menossa elämässä.

Vahva aurinko tekee ihmisestä energisen, luovan ja päättäväisen. Joissakin tapauksissa aurinko näkyvästi henkilön synnyttämiskarttaan luo ihmisen, joka on hyvin itsepintainen ja itsekeskeinen.

Aurinko-merkki antaa meille vihjeitä henkilön elämän tarkoituksesta ja hänen henkilökohtaisista piirteistään. Se osoittaa myös tapaa, jolla henkilö vaikuttaa muihin. Auringon kulkeminen yhden horoskoopin läpi kestää noin 30 päivää.

Aurinko hallitsee Leo-merkkiä ja tässä merkissä se on tehokkain. Se on myös vahva Oinas, joka on merkki siitä, missä aurinko korotetaan.

Aurinko hallitsee kunnianhimoa, edistystä, aloitteellisuutta, toimintaa, ylimielisyyttä, egoa, mainetta, auktoriteettia, itsevarmuutta, terveyttä, voimaa, omavaraisuutta, itsetuntoa, turhamaisuutta, menestystä, rikkautta jne. Se on onnistuneiden ja varakkaat ihmiset. Aurinko hallitsee myös miehiä.

Syntymäkaavion aurinko paljastaa, mikä motivoi meitä, ja näyttää missä keskitymme elämäämme.

Aurinko voi osoittaa asioita, joita pidämme tärkeimpinä elämässämme. Aurinko on päättäväisyyden, rohkeuden, omistautumisen ja motivaation symboli. Negatiivisilla piirteillään aurinko symboloi itsekkyyttä, itsekkyyttä ja taipumusta kerskaamiseen.

Jupiter - perusominaisuudet

Jupiteria pidetään aurinkokunnan suurimpana planeettana. Jupiterin koostumus on enimmäkseen vetyä ja siitä puuttuu pinta. Nimi tulee antiikin Rooman jumalien kuninkaalta.

Jupiter oli taivaan ja sodan jumala. Häntä kunnioitettiin yhtenä tärkeimmistä jumaluuksista kristinuskon nousuun ja vanhan pakanallisen uskomuksen korvaamiseen saakka.

Muinaisista ajoista lähtien Jupiteria pidettiin onnekkaana planeettana. Sen katsottiin tuovan onnea ja vaurautta ihmisen elämään. Jupiterilla on edelleen tämä symboliikka.

Se symboloi vaurautta, laajentumista, runsautta, lisääntymistä, vaurautta, ylellisyyttä, ylellistä elämäntyyliä, onnea, rahoituslaitoksia, onnekkaita mahdollisuuksia, onnea, iloa, nautintoja, optimismia ja vastaavia asioita.

Jupiter hallitsee korkeakoulutusta, opiskelua, yliopistoja, professoreita ja hengellisyyttä. Se hallitsee kaukaisia ​​matkoja ja vieraita kulttuureja. Se hallitsee myös ulkomaalaisia.

ovat heinäsirkkoja onnea

Jupiter hallitsee Jousimies ja hallitsee Neptunusta. Se on korotettu syövässä. Näissä merkeissä Jupiterilla on eniten voimaa. Kaurisissa tämä planeetta on laskussa ja sen energia on tukossa. Kun se on hyvin sijoitettu syntymäkarttaan, sitä pidetään todellisena siunauksena.

Jupiter luo hyödyllisissä näkökohdissa upeita mahdollisuuksia menestymiseen ja unelmien saavuttamiseen. Se tarjoaa yleensä henkilölle taloudellisen vakauden ja runsauden.

Huonoissa kohdissa Jupiter ei aiheuta katastrofeja (ainakaan koko ajan).

Kun Jupiter tekee haastavia näkökohtia muiden planeettojen kanssa, se aiheuttaa usein tukoksia ja esteitä Jupiteriin liittyvissä asioissa, kuten taloudessa tai matkoissa. Jupiterin huonot puolet voivat joskus johtaa rahan menetykseen ja pahemmissa tapauksissa konkurssiin.

Nämä ihmiset kokevat yleensä esteitä taloudellisen turvallisuutensa luomisessa ja kamppailevat usein rahan kanssa.

Jupiter kulkee saman merkin läpi yhden vuoden ajan, mikä tarkoittaa, että kaikilla tuona vuonna syntyneillä ihmisillä on samat piirteet.

Jupiterin analyysi tulisi aina tehdä koskettamalla merkkiä, johon se on sijoitettu, sekä talon syntymäkartassa ja sen tekemiä näkökohtia.

Auringon aukion Jupiter-synastria

Auringon ja Jupiterin neliön muotoinen synastria ei ole näkökohta, joka voisi aiheuttaa paljon haittaa yleensä.

Koska sekä aurinko että Jupiter hallitsevat menestystä ja vaurautta, samoin kuin hemmottelua ja toiveiden täyttämistä, tämä näkökohta saattaa aiheuttaa pariskunnille liiallisuuden. Pariskuntana he saattavat olla valmiita tekemään asioita, joita he eivät normaalisti tekisi yksilöinä.

Esimerkiksi he saattavat olla taipuvaisia ​​kuluttamaan ylenpalttisesti rahaa kalliille lahjoille toisilleen, matkoille ja muille nautinnoille, joita he kokevat pariskunnassa, eivätkä normaalitilanteissa he tarjoaisi sitä itselleen yksilöinä.

Tässä suhteessa vaara on, että kukaan ei estä toista osapuolta tekemästä tyhmyyttä. He saattavat jäädä kiinni hetkestä ja tuntea sääliä myöhemmin, mutta juuri tämä seikka toimii.

Tästä suhteesta ei puutu optimismia ja iloa. He nauttivat asioiden tekemisestä yhdessä, vaikka aurinkoa saattaa joskus häiritä Jupiterin noudattamatta jättäminen ja kieltäytyminen mukautumasta mihinkään sääntöihin, ei edes niihin, joita Aurinko yrittää asettaa.

Tätä tilannetta ei tapahdu usein, vain tapauksissa, joissa kumppanin aurinko kärsii muista planeetoista ja tekee aurinko-ihmisestä itsekeskeisen ja hallitsevan, ja tarvitsee voimakkaasti hallita muita, etenkin kumppaniaan.

Näillä kahdella on valta tukea toisiaan vaikeina aikoina. He molemmat kieltäytyvät luovuttamasta vaikeina aikoina ja etsivät aina syitä pitää pää korkealla ja olla onnellinen. Tämä auttaa heitä voittamaan paljon parina kohtaamansa vaikeudet.

Joissakin tapauksissa heitä molempia saattaa hukuttaa halu tehdä toisistaan ​​onnellisia ja he unohtavat kaiken muun, jopa jokapäiväisen olemassaolon. Sekä Jupiter että Sun voivat olla alttiita suurille ylikulutuksille, mikä voi olla haitallista suhteiden budjetille.

Nämä kaksi osaavat nauttia elämän nautinnoista, mutta he menevät usein yli laidan innostuksensa ja halunsa pitää hauskaa.

He molemmat rakastavat ylellisiä esineitä ja elämäntapaa, mikä voi olla ongelma, jos heillä ei ole tarpeeksi keinoja tarjota niitä. Äärimmäisissä tapauksissa nämä kaksi voivat alkaa lainata rahaa ja tehdä velkoja huolehtiakseen edelleen epärealistisesta ylellisestä elämäntavastaan.

Tämä näkökohta toimii siten, että se työntää ihmisiä tekemään asioita yhdessä, mitä he eivät normaalisti tekisi, ja se voi aiheuttaa paljon päänsärkyä molemmille.

Yhteenveto

Neliö yhden henkilön auringon ja toisen henkilön Jupiterin välillä ei ole seikka, joka voi vaarantaa kumpikaan heidän elämästään, mutta voi varmasti vaarantaa heidän taloutensa.

Tämä näkökohta inspiroi jotenkin molempia ihmisiä tekemään pareittain asioita, joita he eivät normaalisti tekisi yksin; tämä viittaa yleensä heidän kulutustottumuksiinsa ja halunsa antamiseen.

Sekä aurinko-ihminen että Jupiter-henkilö rakastavat käyttää rahaa nautintoihinsa ja molemmat rakastavat ylellisyyttä. Kun he ovat pariskunta, tämä näkökohta innostaa heitä käyttämään rahaa toisilleen ja molemminpuolisiin nautintoihinsa.

Tämän näkökulman tulos riippuu enimmäkseen kummankin kumppanin yksilöllisistä horoskoopeista ja heidän yleisestä taloudellisesta tilanteestaan.

Pahimmassa tapauksessa tämä näkökohta voi johtaa pariskunnan ylittävään kulutukseen ja vaarantamaan taloudellisen turvallisuutensa ja tulevaisuutensa. Tämä ei ole aina totta, mutta monissa tilanteissa on.

Tämä näkökohta voi joissakin tilanteissa aiheuttaa ärsytystä aurinko-ihmisessä, yleensä kun hänen aurinkoa koetellaan tavalla, joka saa hänet hallitsemaan ja hallitsemaan, jolloin he saattavat yrittää hallita Jupiteria, mutta ilman suurta menestystä.

Jupiterin epäluuloinen käyttäytyminen ja heidän kieltäytyminen sitoutumasta mihinkään voi olla hyvin ärsyttävää aurinko-ihmiselle joissakin tilanteissa.

Selvitä Enkeli