Aurinko 6. talossa - merkitys, synastria

Selvitä Enkeli

Astrologinen aurinko on ensimmäinen tutkittava elementti lukiessa astrologista karttaa.

Se edustaa itsetietoisuuttamme, järkeä, sisäistä, henkilökohtaista voimaa, aktiivista, ilmentävää itsemme energiaa, persoonallisuuden perusominaisuuksia, luonnetta ja temperamenttia.

venus kumppanin 8. talossa

Aurinko on yksi henkilökohtaisista planeetoista ja se määrittelee myös hallitsevan merkin.Auringon sijainti vaikuttaisi suuresti ihmisen persoonallisuuteen ja elämänpolkuun.

Astrologisten talojen merkitysJokainen astrologinen kaavio on jaettu kahteentoista astrologiseen kenttään, joita kutsutaan taloksi. Jokainen talo edustaa tiettyä elämänaluetta.

Planeettien jakautuminen näillä kentillä vaikuttaisi ihmisen elämän eri näkökohtien dynamiikkaan.

Talot on jaettu kulmikkaiksi, peräkkäisiksi ja kadenttitaloiksi, joista jokaisella on erityinen energia ja merkitys.Talot on myös jaettu olennaisilla osilla, joten meillä on palo-, maa-, vesi- ja ilmataloja.

Kulmalliset tai kardinaalit talot ovat ensimmäinen, neljäs, seitsemäs ja kymmenes.

Seuranneet talot ovat toinen, viides, kahdeksan ja yhdestoista talo. Kadenttitalot ovat kolmas, kuudes, yhdeksäs ja kahdestoista talo.

Kuudes talo astrologiassa - 6. talo astrologiassaKuudes talo on yksi niistä kadenteista taloista, jotka liittyvät oppimisen käsitteeseen, havainnoihin ja ajatuksiin sekä oppimisprosessin dynamiikkaan.

Kadenttitaloihin liittyy vaihtuvia merkkejä; muuttuvat merkit hallitsevat kadenteisia taloja, ja nämä ovat Kalat, Neitsyt, Kaksoset ja Jousimies. Kadenttitalot liittyvät ajatuksiin ja ideoihin, jotka syntyvät ennen kuin ryhdyt toimiin.

Kuudes talo kertoo työhön liittyvästä henkilökohtaisesta suorituksesta, mutta myös terveydestä ja ihmisen ruokavaliosta. Kuudes talo on myös yksi maapallon taloista, jotka liittyvät tarpeiden käsitteeseen sekä elämän ja olemassaolon aineelliseen puoleen.

Ihmiset, jotka ovat korostaneet maalaistaloja, asuvat fyysisen maailman rajoissa. He etsivät hyvää maata tyydyttääkseen tarpeitaan.

Tämä astrologinen talo on ensisijaisesti suuntautunut yksilön työelämään. Se liittyy ihmisen työpaikkaan ja työtilaan, itse työhön, ammattiin ja ammattiin.

Tämä talo kertoo kaikista matkan varrella olevista kiusauksista ja haasteista. Kuudes talo määrittelee yhteistyön, suhteet esimiehiin ja osuuskuntiin.

Lisäksi tällä astrologisella talolla on paljon tekemistä yksilön terveyden kanssa. Se liittyy ensinnäkin fyysiseen hyvinvointiin liittyviin tapoihin ja ruokavalioon. Lisäksi kuudennella talolla on myös tekemistä tiettyjen epävarmuuksien ja ongelmien kanssa.

Vaikka vaikutukset kuudennessa talossa voivat olla kaiken kaikkiaan erittäin myönteisiä, tämä talo voi myös aiheuttaa ongelmia, erityisesti työympäristöön liittyviä ongelmia.

Kuudes talo liittyy pelkoihin, epäilyihin, häpeään ja muihin tunteisiin ja aistimuksiin, jotka yleensä liittyvät johonkin ammatillisen elämän alueella tapahtuvaan tapahtumaan.

Tämä talo on vastuussa ongelmista, riidoista ja konflikteista työssä, ja näin ollen tätä taloa pidetään myös vihollisuuden, petosten, huijausten ja huijausten talona, ​​jossa on kaikenlaisia ​​takaiskuja.

Aurinko 6. talossa - ammattilainen

Kun Sun tapaa kuudennen talon, sillä voi olla hämmästyttävä vaikutus yksilön elämään. Aurinko kuudennessa talossa liittyy hahmoon, joka on käytännöllinen, ammattimainen, omistautunut, analyyttinen, huolellinen, ahkera, kohdennettu ja vastuullinen.

Tämä henkilö on arvovaltainen ja sillä on upeat organisointitaidot. Henkilö, jolla on aurinko kuudennessa talossa, on yksityiskohtiin suuntautunut, havainnollinen ja hämmästyttävän keskittynyt.

Tällä henkilöllä on diplomaattinen asenne ja hän näkee tilanteen hyvin. Lisäksi tämä on joku, joka arvostaa kurinalaisuutta, lakia ja järjestystä ennen kaikkea muuta.

Kuudennen talon aurinko -henkilö käyttää ammattimaista lähestymistapaa paitsi ammatillisella elämän alueella myös yksityisesti ja sosiaalisesti.

Esimerkiksi hän hoitaisi kotitalouskysymyksiä samalla tavalla kuin ne johtaisivat yritystä.

Henkilö, jolla on Sun kuudennessa talossa, on kunnianhimoinen ja vaativa. Nämä ihmiset asettavat itselleen korkeat vaatimukset ja tavoitteet; usein tapahtuu, että he odottavat paljon myös muilta. He haluavat aina kunnioittaa ja noudattaa sääntöjä, he ovat kurinalaista ja vastuullista, hyvin vastuullista.

Voisimme sanoa, että nämä henkilöt ovat tyytyväisimpiä, kun he löytävät ja / tai saavat halutun työpaikan ja harjoittavat haluttua ammattia.

He näkevät sopivan työn löytämisen korkeimmaksi ihanteeksi. Voisimme sanoa, että työ tekee heidän elämästään mielekästä ja määrätietoista. Tämän odotetaan, koska kuudes talo on yksi maapallon taloista, painottaen aineellista maailmaa.

Tässä on oltava varovainen, sillä ammatillisen elämän tekeminen pää- tai ainoaksi painopisteeksi elämässä ei ole aina hyvä asia. Nämä ihmiset määrittelevät itsensä usein tekemänsä työn kautta.

Aurinko kuudennessa talossa - Maine ja asema

Tämä henkilö pysähtyisi vasta, kun hän löytää työn, joka antaisi heille mahdollisuuden ilmaista ja käyttää kaikkia taitojaan ja kykyjään, mikä on järkevää ja loogista asiaa.

polkujen ylittävien perhosten merkitys

He haluavat tehdä parhaiten ja olla ensimmäiset valitsemassaan ammatissa. Heillä on taipumus saavuttaa korkeita tehtäviä, ja heidän työnsä pitäisi saada heille nimi ja asema.

Maine ja sosiaalinen tunnustaminen ovat erittäin tärkeitä näille ihmisille. Tietysti odotetaan hyviä tuloja.

Nämä ihmiset haluavat, että heitä ihaillaan ja kunnioitetaan tekemisestään, ja he haluavat mahdollisuuden vaikuttaa muihin ihmisiin. Kuudes talo on kadenttitalo, mikä tarkoittaa, että tämän henkilön on oltava suuri työnarkomaani.

On totta, mutta se ei tarkoita, että kuudennen talon aurinko henkilö hyväksyisi minkä tahansa työn, päinvastoin. Ei lainkaan.

Tämä henkilö haluaa ihailtavaa työtä, jokaisen kunnioituksen arvoinen. Voisimme sanoa, että he etsivät ”toimihenkilöitä”.

Kuudennen talon aurinkoinen henkilö ei sietäisi kunnioitusta ja manipulointia. He itse ovat velvollisia, vastuullisia ja ahkeria; he tekisivät asiansa täydellisesti ja odottavat asianmukaista kiitosta ja ihailua.

Tietenkin he odottavat, että heille maksetaan hyvin palkkiot tekemisestään, eivätkä he koskaan hyväksyisi vähemmän kuin mitä he ovat kuvitelleet tai vaatineet. Nämä henkilöt eivät koskaan myisi taitojaan edulliseen hintaan tilanteesta riippumatta.

Aurinko 6. talossa - Perfektionisti

Ihmiset, joilla on aurinkoa kuudennessa talossa, ovat perfektionisteja työssä, mutta myös elämässä. Heillä on korkeat vaatimukset järjestykselle, tarkkuudelle ja huolellisuudelle.

He vaativat niin itseltään, mutta myös muilta; jos he olisivat pomo, sinulla ei olisi koskaan kykyä huijata ja laiminlyödä velvollisuuksiasi.

Nämä ihmiset suhtautuvat tiukasti velvoitteisiin ja velvollisuuksiin.

Ammattietiikka ja järjestys ovat arvokkaimpia näille henkilöille. Tämä henkilö on erittäin siisti, analyyttinen, organisoitu ja tarkka, yksityiskohtaisesti suuntautunut ja keskittynyt jokaiseen pieneen asiaan, joka tekee osaksi rakennetta. Mikään ei voinut unohtaa heidän silmiään.

Heillä on melkein pakkomielteinen täydellisyys, jota voi olla vaikea seurata, varsinkin kun se heijastuu yksityiselämässä.

Kuudennen talon aurinko-ihmiset eivät voi sietää epäjärjestystä, sääntöjen ja periaatteiden puutetta, sotkua ja kaaosta.

Huono hygienia on myös jotain, joka ajaa heidät hulluksi; he haluavat kaiken olevan loistavaa, siistiä, puhdasta ja organisoitua. Toisin sanoen nämä ihmiset ovat pakkomielle hallinnasta.

Jos tapahtuu, heillä on tunne menettämisestä, se voi todella ravistaa heitä ja häiritä heitä, varsinkin jos se koskee asioita, jotka he ovat panostaneet johonkin paljon vaivaa ja aikaa.

Asia, joka voi todella häiritä heitä ja saada heidät tuntemaan hyvin ahdistuneita ja hermostuneita, menettää hallinnan siitä, mihin he ovat omistaneet suuren osan työstään.

Jos tapahtuu, että heidän työnsä ei kannata tai jos asiat eivät suju odotetulla tavalla, se voi todella saada heidät raiteiltaan, paljon enemmän kuin se vaikuttaisi muihin ihmisiin. Heillä on vaikeuksia käsitellä pettymyksiä ja epäonnistumisia.

Muuten hyvin rauhalliset ja kerätyt, tällaisissa tilanteissa he ovat alttiita ylireagoinnille ja draamalle, koska he tuntevat avuttomia ja loukkaantuneita. Näillä ihmisillä on todella vaikeaa myöntää olevansa väärässä jossakin.

Saattaa jopa tapahtua, että he välttävät totuuden kertomista tai järkyttävästi voisivat valehdella peittääkseen epäonnistumisensa. He tekevät niin, koska he tuntevat häpeää ja kelvottomia.

venus 5. talossa

Aurinko kuudennessa talossa - manipulaattori

Vaikka he tekisivät paljon draamaa epäonnistumisistaan, he itse asiassa harvoin liian masentuvat. He eivät anna periksi helposti. Lisäksi heidän dramaattinen itsensä esittäminen voisi todella peittää virheensä.

Nämä ihmiset esittäytyvät lumoavalla tavalla, dramaattisesti, jotta heidät huomataan. He ovat viestinnän mestareita.

Nämä ihmiset ovat erinomaisia ​​puhujia, koska he tietävät, miten vaikuttaa muihin huolella valituilla sanoilla ja dramaattisella, silmiinpistävällä esityksellä. He saavuttavat helposti halutun suosion.

He ovat hyvin oivaltavia ja tuntevat hyvin ihmisten välistä vuorovaikutusta, joten he käyttävät usein vihjailevaa puhetta saadakseen mitä haluavat. He manipuloivat täydellisesti keskusteluja.

Kyllä, heillä on joskus piilotettuja syitä tehdä mitä tekevät. Koska he ovat erittäin taitavia puhe- ja draamapeleissä, kukaan ei voi helposti nähdä aikomuksiaan.

He eivät yleensä halua haittaa muille, mutta heillä ei ole haittaa manipuloida heitä, jos se johtaa mihinkään, mitä he haluavat. He voivat olla tältä osin itsekkäitä, mutta eivät pahantahtoisia.

He tekevät kuitenkin virheitä, kuten me kaikki. Heidän uskomaton ahkeruus ja yksityiskohtiin suuntautunut lähestymistapa voivat olla tehokkaita monilla aloilla, mutta siihen liittyy reikä. He näyttävät kaipaavan suurempia asioita, keskittyen liian yksityiskohtiin.

Se johtaa väärään arviointiin suuremmasta suunnitelmasta, mikä voi johtaa mahdolliseen epäonnistumiseen.

Joskus he näkevät vain asiat silmiensä edessä ja ovat sokeita kaikkeen, mitä ympärillä tapahtuu.

Aurinko 6. talossa - Synastry

Aurinko kuudennessa talossa synastriassa luo liiketyyppisen suhteen ja se nähdään yleisesti sellaisissa todellisissa kumppanuuksissa. Tämä on kanta, joka liittyy viranomaisen rooleihin.

Kun toisen aurinko on toisen kuudennessa talossa, se tarkoittaa, että toinen kumppani olisi toisen alainen. Sinun ei pitäisi ymmärtää tätä ankarana alistuvana, orjamaisena suhteena, vaan enemmän liiketoimintahierarkiana.

Jos tämä olisi tilanne, toinen kumppani tuntuisi erittäin vastuulliselta ja velvolliselta ja toinen olisi pomo. Tämä ei ole välttämättä huono asia, eikä se tarkoita, että kumppaneiden välillä on oltava jännitteitä.

Päinvastoin, nämä kaksi ovat erittäin tuottavia ollessaan yhdessä. Sun-kumppanista tulee todennäköisimmin pellon omistajan alainen.

Tämän ei tarvitse olla ongelma, mutta se riippuu suuresti aurinko-henkilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Se voi tapahtua myös päinvastoin, joten aurinko-ihmisestä voi tulla 'pomo'.

Tämä voi itse asiassa olla erittäin vakaa, vakaa ja tuottava, rento suhde, kuten haluaisi hallita asioita organisatorisella tavalla, kun taas toiset olisivat erittäin hyödyllisiä.

kauris aurinko leo kuu

Vaikka tämä kanta ei kerro paljoakaan romanttisista tunteista, se voisi toimia erittäin hyvin romanttisessa suhteessa, erityisesti naimisissa olevien kumppaneiden välillä.

Muut synastrian elementit todennäköisesti edistävät romanssia ja intohimoa teidän kahden välillä.

Joka tapauksessa Sun kuudennessa talossa -peittokuvassa voisi olla hyvä maaperä vakaalle suhteelle.

Selvitä Enkeli