Mitä volttia / div ja sec / div tarkoittavat oskilloskoopilla?

Selvitä Enkeli

He tilasivat minut tutkimaan elektroniikkatunnillani, enkä löydä mitään Internetistä1 vastaus

  • ?Suosikkivastaus    Oskilloskooppinäyttö on jaettu neliöihin. Yleensä vaaka-akseli on osoitettu ajalle ja pystyakseli signaalijännitteelle.

    Volttia / div tarkoittaa, että jokainen pystysuuntainen jako on yhtä suuri kuin valitsimessa valittu numeerinen arvo volteina (tai kerrannaisina tai osa-arvoina).    sec / div tarkoittaa, että kukin vaakasuora jako on yhtä suuri kuin valitsimessa valittu numeerinen arvo sekunteina (tai kerrannaisia ​​tai alikertoja).    Esimerkiksi. Jos sinulla on jännitesignaali, jonka amplitudi on 2 V ja jakso 10 ms, voit käyttää seuraavaa valintaa nähdäksesi aallon sen yksityiskohdissa: 1 volttia / div ja 5 m sek / div

Selvitä Enkeli