Kuuyhdistetty elohopean synastria

Ihmisen kohtalon lukeminen tähdistä on ollut suosittu tapa antiikin ajoista lähtien. Muinaiset kansat ajattelivat astrologiaa ja tähtitiedettä samalla tavalla; astrologiaa ei ollut olemassa sellaisilla termeillä, että tunnemme sen tänään.Nykyaikana astrologia on tiukasti erotettu tähtitieteestä ja se kuuluu pseudotieteiden luokkaan. Astrologian todellisesta asemasta on keskusteltu jo kauan sitten.

unen tulkinta käärmeen purenta

Astrologia on kuitenkin edelleen erittäin suosittu. Internet-viestinnän lisääntyessä ja kehittyessä astrologia on saamassa maailmanlaajuista suosiota uudella tavalla.Voisi helposti etsiä sivustoja, jotka tarjoavat ilmaisia ​​astrologisia karttaraportteja, lyhyitä tai syvällisiä tulkintoja ja niin edelleen. Tietenkin voisi myös käydä ammattilaisen astrologin luona ja saada lukemisen henkilökohtaisesti.Yksi astrologian suosituimmista aloista on kaikin tavoin vertaileva astrologia. Synastry-raportit ovat joitain yleisimmin kysyttyjä tulkintatyyppejä.

Se ei kuitenkaan todellakaan ole modernin aikakauden trendi; astrologian alusta lähtien ihmiset kysyivät tähdiltä heidän mahdollisia suhteitaan, avioliittojaan tai näkymiään koko romanssin kannalta.

Voivatko tähdet todella kertoa meille, milloin me menemme naimisiin? Voivatko taivaat paljastaa, kuka on ”yksi”?Tähillä ja taivaalla on tiensä, eivätkä ne anna suoria vastauksia; astrologia ei tarjoa ennusteita ajatellessasi. Se voi kuitenkin tunnistaa joitain tärkeimpiä tapahtumia elämässäsi, menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

Romanttisen astrologisen tulkinnan ydin on edelleen arvokas opas.

Synastry voisi paljastaa paljon suhteen potentiaalista tai kertoa sinulle, onko kiinnostunut henkilö joku, sanoa, astrologisesti lähellä sinua.Astrologia ei kuitenkaan todellakaan määritä, toimisiko suhde kauniisti vai ei ollenkaan.

Astrologiset näkökohdat synastriassa

Kuuyhdistelmä Elohopea on astrologinen näkökohta; täällä tarkkailemme sitä synastriaraportissa.

Ensinnäkin synastry on tutkimus kahdesta kaaviosta verrattuna. Näkökohtia ja elementtejä analysoidaan pisteittäin.

Stereotyyppisiä selityksiä on vaikea pitää kiinni synastriassa, koska koko näkökohdat monimutkaistaisivat roolia kokonaisluonteessa, muodostaen yhden suhteen 'tyypin'.

Aspektit ovat yhteyksiä planeettojen välillä, kulmat, jotka muodostavat yhden kaavion planeetat toisen kartan kanssa. Näkökohtia esiintyy myös jokaisessa syntymäkaaviossa sellaisenaan.

Synastriassa, erityisesti synastrian näkökohdissa, on tiettyjä planeettoja, joita pidetään muita tärkeämpinä. Heidän kontaktinsa varmasti maalaisivat suhteen tietyillä väreillä.

Ne ovat Mars ja Venus sekä Aurinko ja Kuu (kahta jälkimmäistä pidetään astrologian planeetoina, valaisimina). Muilla planeetoilla on myös erityiset roolit.

Elohopea ja Uranus ovat planeettoja, jotka liittyvät viestintään ja huumoriin; Neptunus ja Pluto liittyvät ehdottomaan rakkauteen sekä omistavuuteen ja mustasukkaisuuteen.

Jupiter ja Saturnus vaikuttavat varmasti suhteiden sosiaalisiin alueisiin. Näkymät voivat olla suotuisia tai raskaita; siinä on viisi pääkohtaa.

Näkökulmien monimutkaisuus tekee suhteesta dynaamisen ja ainutlaatuisen. On vain vähän mahdollisuuksia, että löytäisit synastronin vain 'positiivisten' näkökohtien kanssa.

Näkökohtien, koko yksittäisten syntymäkaavioiden ja muiden tekijöiden yhdistelmä määrittäisi suhteen tulevaisuuden.

Konjunktionäkymä synastriassa

Yhdistelmä on yksi tärkeimmistä näkökohdista, mutta sitä ei voida pitää sinänsä helposti tai raskaana, kuten muita, jotka voitaisiin jakaa näihin kahteen ryhmään. Yhdistelmä9n voisi helposti olla molempia.

Tämä on epäselvä näkökohta ja sen luonne riippuu suuresti sellaisessa asemassa olevista planeetoista. Yhdistelmä on ihanteellisesti 0 asteen näkökulma, noin 10 asteen poikkeama sallitaan.

Kun planeetat ovat yhdessä, se tarkoittaa, että ne joko ovat sopivia paikkoja tai että ne olivat hyvin lähellä toisiaan. Planeetojen energia yhdessä yhdistyy, yhdistyy ja se virtaa yhdessä.

Tällaisen luodun energian luonne riippuu alkuperäisten planeettojen energioista. Siksi yhdistysenergia voi olla helppoa tai raskasta.

Jotkut kirjoittajat väittävät, että kaksi haitta-planeettaa oli yhdistetty, yhdistelmän kokonaisenergia olisi raskasta ja päinvastoin. Tilanne muuttuisi monimutkaiseksi, jos nämä kaksi planeettaa ovat erilaiset, näillä termeillä.

unelma lapsuuden kodista

Yksi asia on varma, että konjunktio loisi voimakkaan ellei tehokkaimman energian.

Katsotaanpa, mitä tapahtuu, kun kuu on yhteydessä elohopeaan.

Kuu mytologiassa ja astrologiassa - valaisimet synastriassa

Kuu on yksi valaisimista ja myös yksi henkilökohtaisista planeetoista, joten sen roolilla astrologisessa kartassa sekä synastriassa olisi suuri merkitys.

Valaisevat planeetat ovat oleellisen tärkeitä synastriassa, koska niiden avulla kumppanit näkevät paremmin toisensa astrologisesti. Kuu on tunnepuolen valo, piilotettu, salaperäinen ja unenomainen.

Muinaisissa mytologioissa Kuu liittyi kauniisiin jumaluuksiin. Se on aina liitetty naiselliseen periaatteeseen. Muinaisissa kreikkalaisissa perinteissä Kuu oli Selene, yksi titaani Hyperionin ja hänen vaimonsa Theian upeista lapsista.

Selene oli niin kaunis jumalatar, että kaikki tähdet haalistuvat hänen jumalallisen kirkkautensa ja kauneutensa silmissä.

Selene tai Roman Luna oli vain osa myyttistä ilmentymää kauniista, unelmoivasta ja kauniista Kuusta, jota muinaiset ihailivat. Astrologiassa kuu edustaa sisäistä, intuitiivista itseämme, tunteitamme, mielikuvitustamme ja unelmiamme.

Se liittyy naisellisuuteen, ystävällisyyteen, kotiin, kotimaahan ja yleensä kaikkiin käsitteisiin ja paikkoihin, joissa tunnemme olomme mukaviksi ja mukaviksi.

Kuu on äitiyden, kasvattamisen ja hedelmällisyyden periaate. Kuu on geneettinen perintö, perinteet, viihtyisä huone ja sänky, suloisimmat unelmamme ja turvallisuutemme.

Kuuhun liittyy muistoja ja spontaanisuutta; me kaikki tiedämme, että kuu vaikuttaa mielialaamme.

Synastriassa Kuulla olisi erittäin tärkeä rooli, sillä se on planeetta, joka edustaa näitä kaikkia. Emotionaalinen puoli on ratkaisevan tärkeä suhteessa.

Kun kuu on hyvällä puolella, se kertoo emotionaalisesta ymmärryksestä ja samankaltaisuuksista, yhteisestä kielestä. Huonoissa asemissa olevat kuut edustavat osallistuvien ihmisten sisäistä maailmaa.

Elohopea mytologiassa ja astrologiassa - planeetat synastriassa

Elohopea tai Hermes oli toinen suosituista jumaluuksista muinaisissa pantheoneissa. Elohopea oli jumalien lähettiläs. Kreikkalaisen mytologian mukaan hän oli Zeuksen poika, kun taas roomalaisen perinteen mukaan hänen uskottiin olevan yksi Coleuksen lapsista.

Rooman elohopea oli kauppatavaroiden ja omaisuuden jumala. Kaiken kaikkiaan häntä pidettiin älykkäänä, kiihkeänä ja ketteränä jumalana.

Astrologiassa Mercury symboloi nuoria, nuoria lapsia, matkustamista ja viestintää.

Kaikki sanallinen viestintä on Mercuryn suojeluksessa. Tämä planeetta sulkeutuu mahtavalle auringolle ja edustaa älyllistä, järkevää itseämme. Elohopea on looginen, käytännöllinen, taitava, kekseliäs ja nokkela. Kaikki tietoihin liittyvä liittyy elohopeaan.

Siksi Mercury edustaa ilmaisutapaa ja tapaa saada tietoa. Se tuo meille nopeita, loogisia ratkaisuja ongelmiin. Tämä planeetta ei liity syvään filosofiseen mietiskelyyn, vaan jokapäiväisiin tehtäviin.

Kaikki, mitä teemme ja päätämme päivittäin, on elohopean hallinnassa. Kaikki käsityöt ja käytännön työ liittyvät myös tälle planeetalle.

Koska se oli viestinnän planeetta, elohopealla olisi ehdottomasti paljon merkitystä luodessaan näkökohtaa toisen planeetan kanssa synastriassa.

Koska huonosti sijoitettu elohopea tekee viestinnästä tai jonkin ilmaisemisesta ongelmallista, jos se näkyy syntymäkaaviossa, voidaan olettaa, että sama on synastrian kanssa.

pennien löytäminen jonkun kuoleman jälkeen

Joka tapauksessa, jos se on sijoitettu hyvällä tavalla, se voi edistää keskinäistä ymmärrystä.

Kuuyhdistetyn elohopean synastria - romanttinen telepatia

Koska täällä meillä on toisella puolella tunteiden, myötätunnon, huolenpidon ja mukavuuden planeetta ja toisella puolella viestinnän, käytännön ja logiikan planeetta, voidaan olettaa, että tämän näkökohdan on oltava tärkeä. Tottakai se on.

Kuten olemme sanoneet, yhteys vahvistaa molempien planeettojen energian vaikutusta ja ne toimivat yhdessä.

Kuun yhteydessä elohopea, energiasta tulee erittäin voimakas ja syvästi intuitiivinen. Toisin sanoen nämä kaksi ihmistä ymmärtäisivät ja tuntisivat toisensa syvällisesti intuitiivisella, alitajunnan tasolla.

Sanoja ei tarvita sen ilmaisemiseksi, miten toinen tuntee toista tässä yhteydessä. Tämä on maaginen yhteys, melkein telepaatinen.

Nämä kaksi tuntisivat toisensa syvemmällä tasolla ja se olisi helposti nähtävissä. Älkäämme tietenkään unohtakaan, että oli olemassa muita näkökohtia, jotka saattoivat sekoittaa tämän intuitiivisen linkin tai jotka voisivat vain edistää sen telepaattisuutta.

Varsinkin kuun henkilö tuntee elohopean tunteet. Elohopeahenkilö vastaisi.

Nämä kaksi voisivat yhdistää energiansa käytännöllisimmällä, mutta ei matalalla ja kylmällä puhtaalla logiikalla. He työskentelevät ryhmänä, joka yhdistää täydellisesti tunteet ja järjen.

Yleensä ne täydentävät toisiaan ja kumpikin ilmaisee suurimmat piirteensä täällä olevista planeetoista. Tämä yhteys voi kuitenkin olla hieman hankala.

Kuuyhdistetyn elohopean synastria - intuitiivinen ymmärrys

Kuuhenkilö voisi kärsiä eniten, mutta voisi myös tuntea iloja, joita monet eivät koskaan tunteneet. Asia on, että Kuu on emotionaalinen absorboija ja kuu henkilö tuskin voi puolustaa toisen vaikutuksilta tunteiden suhteen.

Esimerkiksi, jos elohopeahenkilö tuntuu surulliselta, on hyvin todennäköistä, että kuu yksinkertaisesti absorboi osan surusta.

Se on enemmän kuin myötätuntoinen; se tuntee saman surun, jota toinen tuntee. Se johtuu siitä, että täällä tunteiden energiat ja kommunikoiva näkökohta ovat kietoutuneet toisiinsa; he tuntevat ja ymmärtävät toisiaan enemmän kuin muut pariskunnat tekisivät.

Toisella puolella Kuuhenkilö voisi myös tuntea saman onnen, jota toinen tuntee, mikä on itse asiassa lahja.

Tämän kuun luonnollisen herkkyyden lisäksi, jota vahvistaa näiden kahden välinen telepaattinen yhteys, mikään ei näytä olevan iso ongelma. Näillä kahdella ihmisellä ei olisi ongelmia niiden välisten mahdollisten konfliktien ratkaisemisessa.

Tietysti muut näkökohdat määrittelevät todellisen kurssin. Eristetty, tämä näkökohta mahdollistaa suuren, lähes sataprosenttisen keskinäisen ymmärryksen.

On hämmästyttävää huomata, että elohopeahenkilö tuntisi olevansa syvällisesti ymmärretty tässä yhteydessä, mitä tämä kommunikoiva planeetta tarvitsee.

Kuu tuntuisi myös ymmärretyksi ja rakastetuksi.

Kuuyhdistelmä Elohopea on tandemi, joka pystyy kommunikoimaan puhumatta, mutta joka kuitenkin voi sanoa ääneen kaiken, mikä heidän mielessään on, ilman pelkoa siitä, että häntä ymmärretään väärin.