Kuu 4. talossa - merkitys, synastria

Selvitä Enkeli

Kun haluamme löytää jotain henkilöstä, joka kiinnostaa meitä, tai onko suhteella mahdollisuus pysyä kestävänä tai onko lähitulevaisuudessa jotain mahdollista, ja monia muita vastauksia kysymyksiimme, astrologia on tarkoittaa, että meidän pitäisi kääntyä.

Astrologianalyysi antaa arvokasta tietoa ja tietoa kaikesta mielenkiinnosta, ympäröivästä maailmasta ja ihmisistä, joista haluamme tietää enemmän.

Analysoimalla yksittäisiä kaavioita astrologia voi antaa meille tietoja jonkun yksilöllisistä piirteistä, kiinnostuksen kohteista, uskomuksista, odotuksista, mieltymyksistä ja muista yksityiskohdista.Planeettoja taloissa - yksittäiset kaaviot ja synastrian merkitys

Astrologian analyysin alku on syntymäkaavio. Kaavio edustaa kuvaa planeettojen sijainneista, jotka on tehty tietylle ajanhetkelle, ja se on yleensä jonkun syntymähetki.Planeettojen sijainti kyseisellä hetkellä ja syntymäkartan kulmat, jotka on tehty kyseiselle hetkelle, voivat antaa paljon oivalluksia kyseisestä henkilöstä ja heidän elämästään.

Syntymäkaavion taloilla on suuri merkitys varsinkin kun sisällä on planeettoja. He hallitsevat eri elämänalueita ja paljastavat henkilön huomion.

Talojen energia ja tiettyyn taloon sijoitettujen planeettojen energia antavat henkilölle ainutlaatuisia piirteitä ja paljastavat mahdollisia tapahtumia, joita saattaa tapahtua kyseisen talon hallitsemilla alueilla.Synastria-analyysissä syntymäkaavion talot ovat myös tärkeitä. Synastry on astrologian tekniikka, joka käsittelee suhdepotentiaalin analysointia vertaamalla suhteessa olevien ihmisten kaavioita.

Synastry analysoi planeettojen merkityksen yhdestä kartasta, kun ne sijoitetaan toisen henkilön kartan taloihin; Tämä analyysi paljastaa, miten suhde vaikuttaa näihin kahteen ihmiseen ja mitkä ovat elämän alueet, joihin suhde tai kumppani, jonka planeetat ovat heidän kumppaninsa syntymäkaaviossa, vaikuttavat eniten.

Syntymäkaaviossa on 12 taloa. Jokaisella talon talolla on erityinen merkitys ja hallintoalueet.Talot hallitsevat alueita, kuten persoonallisuutemme ja ulkonäkömme, suhteemme, ura, talo, vanhemmat, lapset, veljet ja sisaret, muut perheenjäsenet, koulutuksemme, kiinnostuksen kohteemme, harrastuksemme, naapurit, koti, matkustaminen, sosiaalinen elämä, terveytemme ja monia muita elämän asioita.

Kaavion talot on jaettu sen perusteella, miten ne vaikuttavat elämäämme. Talot 1-6 ovat henkilökohtaisia ​​taloja ja 7-12 talot ovat ihmisten välisiä taloja.

Taloja 1–3 pidetään myös taloina, jotka edustavat henkilökohtaista identiteettiamme; talot 4-6 edustavat integrointiprosessiamme ympäristöön; talot 7-9 ovat taloja, jotka edustavat tietoisuuttamme toisista, ja talot 10-12 edustavat integroitumisprosessiamme yhteiskuntaan ja sosiaalista ilmaisua.

Talot on myös jaettu luokkiin, kuten kulmikas, peräkkäinen ja kadentti tai kardinaali, kiinteä ja muutettava.

Kuu - perusominaisuudet

Kuu on merkittävä tekijä astrologiassa, vaikka se ei ole planeetta vaan satelliitti. Tämä on maapallon ainoa luonnollinen satelliitti.

Jotkut ihmiset epäilevät, että kuu on luonnollinen luomus, ja he uskovat, että ulkomaalaiset ovat sen luoneet keinotekoisesti. Yleensä uskotaan, että Kuu on muodostunut roskista, jotka olivat jäljellä sen jälkeen, kun maapallo törmäsi jättimäiseen asteroidiin noin 4,5 miljardia vuotta sitten.

Kuu kiertää maapalloa ja kiertää sitä kerran kestää noin 27,5 päivää. Tänä aikana kuu ylittää kaikki 12 horoskooppimerkkiä. Kuu on syövän hallitsija; sen kaatuminen on Skorpionissa; sen vahingot ovat Kauris ja korotukset ovat Härkä.

kuu sextile mars synastry

Kuu hallitsee kaikkia tunteisiin ja tunteisiin liittyviä asioita; se hallitsee alitajuntaan, intuitiota, sisäistä ohjausta sekä muistojamme. Kuu on naisten ja äitimme hallitsija; se hallitsee myös naisellisuuttamme ja äiti-vaistojamme.

Kuun sijainti yhden henkilön kaaviossa paljastaa heidän suhteensa äitiinsä ja voi kuvata hänen persoonallisuuttaan.

Kaavio kuvaa kaaviomme kodeistamme ja suhteistamme koteihimme. Se paljastaa myös haluamamme ja tarvitsemamme tason mukavuuden.

Ihmisillä, joihin kuu vaikuttaa, koska heillä on se hallitsijana tai asetettu kulmaan, on paljon Kuun ominaisuuksia. He ovat yleensä hyvin tunnepitoisia ja herkkiä.

Heidän tunteitaan loukkaantuu helposti, eivätkä ihmiset koskaan tiedä, mitä reaktioita heiltä voidaan odottaa. Heillä on taipumus tulkita väärin muiden ihmisten käyttäytymistä ja suuttua tai järkyttää heitä ilman syytä.

Nämä ihmiset ovat yleensä ujo ja piilottavat tunteitaan. He ovat myös alttiita mielialan vaihteluille ja käyttäytymisen ja reaktioiden muutoksille.

He pitävät usein kiinni menneisyydestä ja ovat haluttomia päästämään irti pettymyksistään, menneisyydestään kärsineistä ja kaunasta; tämä on sääli, koska heidän käyttäytymisensä usein estää heitä siirtymästä eteenpäin elämässään ja pitämästä heitä menneisyydessä masentuneina negatiivisuudessa.

Heidän tulisi oppia vapauttamaan menneisyys ja siirtymään elämäänsä.

Heidän on myös opittava unohtamaan ihmiset. Näillä ihmisillä on usein vahva intuitio ja heillä on ennakkoluuloja tulevaisuudessa tapahtuvista asioista.

Kuu-ihmiset voivat myös olla alttiita tarvitseville ja riippuvaisille. Ne voivat olla tarttuvia ja omistavia, mitä monet ihmiset eivät pidä heistä.

Toinen tärkeä piirre näistä ihmisistä on se, että he ovat todella omistautuneita ja omistautuneita perheilleen, jotka yrittävät tehdä parhaansa pitääkseen heidät hoidettuna ja suojattuna. He mieluummin viettävät aikaa kotona perheenjäsenten ja läheisten ystävien ympäröimänä.

Neljännen talon merkitys

Neljää taloa pidetään kodin ja perheen talona. Se kuvaa suhdettamme kotiin ja perheenjäseniin. Tämä talo on alkuperämme, esi-isiemme ja syntymämme paikka.

Siinä kuvataan, kuinka hyvin kotimme on sisustettu ja todennäköisesti paikka, jossa asumme. Tämä on talo, jota hallitsee Kuu ja se vastaa merkkiä Syöpä.

Neljäs talo tarjoaa myös tietoa ihmisistä, jotka jakavat kotimme kanssamme. Tämä on elämäntottumusten ja uskomusten talo. Se paljastaa esi-isiltämme perimämme piirteet.

Tämä talo paljastaa myös meillä olevan turvallisuustason. Tämä talo osoittaa kuinka paljon mukavuutta meillä on ja tarvitsemme elämässä.

Tämän talon planeetat paljastavat olosuhteet, jotka todennäköisesti kokemme talon ympärillä. Ne paljastavat, löydämmekö kodistamme vakautta ja suojaa vai koemmeko kotimme taistelukentinä ja vaarallisina paikkoina.

Tämä talo voi kuvata kodin sijoittumista; ympäristö, jossa koti on, ja omistamamme kodin tyyppi. Se paljastaa myös suhteen vanhempiin.

Perinteisesti tämä on talo, joka edustaa äitiämme, mutta se voi joissakin tapauksissa edustaa isäämme, jos hänen roolinsa on hallitseva elämässämme siinä mielessä, että hän ilmaisee äitinsä ja hoivaavan vaistonsa enemmän kuin äitimme.

Ihmisillä, joiden neljäs talo on täynnä planeettoja, kodin alue on jotenkin korostettu.

Jos planeetat ovat ahdistuneita ja kärsivät pahasta, tämä voi viitata kodin ongelmiin tai talon tai asunnon ongelmiin. Jos planeetat ovat hyvätäköisiä ja hyödyllisiä, se on merkki harmonisesta koti- ja perhe-elämästä ja usein kauniisti sisustetusta kodista.

Kuu neljännessä talossa Tarkoitus yksittäisissä kaavioissa

Koska kuu on neljännen talon luonnollinen hallitsija, hän tuntee olonsa kotoisaksi, kun se sijoitetaan sinne.

Henkilö, jolla on tämä kuupaikka, kokee kotinsa turvalliseksi ja parhaaksi paikaksi, jossa he voivat viettää aikaa.

Nämä ihmiset eivät useinkaan ole kovin seurallisia ja haluavat mieluummin yöpyä kodissaan kuin mennä ulos. He rakastavat olla siellä perheen ja ystävien kanssa.

Nämä ihmiset rakastavat myös palata syntymäpaikkaansa ja vanhempiensa kotiin. He viihtyvät mielellään vanhempiensa kanssa ja ovat läheisessä yhteydessä heihin.

Nämä ihmiset pitävät kotiaan turva- ja vetäytymispaikkana, eivätkä he salli minkään pilata tätä kuvaa. Heidän emotionaalisen turvallisuuden tunteensa liittyy usein suhteeseen heidän perheenjäseniinsä.

Jos heidän suhteensa vanhempiinsa ovat erityisen hyvät, nämä ihmiset ovat rauhallisia ja tyytyväisiä. Jos suhde heidän perheeseensä on ristiriitainen ja jännittynyt, tämä aiheuttaa näiden ihmisten tuntemaan olonsa pahaksi ja epävarmaksi.

mitä lento-onnettomuus unelma tarkoittaa

Nämä ihmiset eivät ole kovin avoimia tunteistaan. He avautuvat vain läheiselle perheelleen ja joillekin ystäville. Luottamuksen saaminen vaatii paljon. He eivät myöskään kutsu satunnaisia ​​ihmisiä taloonsa.

Heidän kutsunsa tulisi ansaita. Siellä vain heidän läheisimmillä ystävillään ja perheenjäsenillään on etuoikeus tulla sisään.

Neljännen talomme kuu kuvailee yleensä läheistä suhdetta äitiimme, ellei kuu ole kovassa ahdistuksessa.

Tämä kanta kuvaa äitiämme hoitavana ja huolehtivana ihmisenä, joka luo meille turvapaikan nuorena.

Jos Kuu kärsii, tämä voisi kuvata äitiä vaativana ja tarvitsevana henkilönä; hän saattaa myös olla taipuvainen muuttamaan mieltään ja mielialaansa eikä tarjoamaan tarvittavaa turvallisuutta ja suojaa, jota tämä kuuhun sijoittunut tarvitsee.

Joissakin tapauksissa kuu neljännessä talossa osoittaa mahdollisuutta saada koti jonnekin veden lähellä.

Nämä ihmiset ovat yleensä hyvin huolissaan taloudellisesta hyvinvoinnistaan ​​ja tekevät kaikkensa sen tarjoamiseksi. Heidän perheensä auttaa heitä usein saavuttamaan taloudellisen ja aineellisen itsenäisyyden.

Joskus Kuun sijainti 4: ssäthtalo on osoitus usein tapahtuvista kodin muutoksista. Joissakin tapauksissa tämä sijoitus on merkki erottamisesta äidistä tai molemmista vanhemmista (yleensä kun kuu kärsii).

Näillä ihmisillä on yleensä voimakas halu perustaa perheensä ja luoda kotiisi turvapaikka itselleen ja perheenjäsenilleen.

Kuu neljännessä talossa Tarkoitus synastriassa

Kun jonkun kuu on toisen henkilön 4: ssäthtalossa, tämä on yleensä merkki siitä, että nämä kaksi ihmistä tuntevat olonsa hyvin toistensa seurassa ja etenkin kuuhenkilölle, että se pitää heidän suhdettaan neljänteen talonhenkilöön kotona.

Sekä kuu- että neljäs talohenkilö tuntevat olevansa perheenjäseniä, koska he tuntevat olevansa niin lähellä.

Kuuhenkilö ei vie kauan ennen kuin hän alkaa tuntea itsensä neljännen talon perheenjäseneksi.

Kuuhenkilö voisi auttaa neljännen talon henkilöä käsittelemään kotiin liittyviä asioita ja päivittäisiä tehtäviä. Hän voi myös auttaa tätä henkilöä tekemään parannuksia talon ympärillä koristamaan sitä tai tekemään muita muutoksia. Kuuhenkilö auttaa varmasti henkilöä parantamaan kotiaan.

Usein tämä jonkun kuun asento on merkki siitä, että henkilöllä on todennäköisesti äitiys ja suojaava rooli suhteessa.

Kuu tuntee voimakkaan halun suojella neljännen talon henkilöä ja auttaa häntä hyödyllisillä neuvoilla, jotka koskevat usein hänen turvallisuuttaan ja turvallisuustunnettaan.

Tämä sijoitus tapahtuu usein pitkäaikaisten parisuhteiden ja avioparien syntymäkarttojen välillä.

Jos Kuu kärsii, kuuhun kuuluva henkilö voi vaikuttaa kielteisesti neljännen talon henkilöön ja erityisesti vaikuttaa siihen, että hän vaihtaa asuinpaikkaansa usein tai tekee joitain muita tarpeettomia muutoksia kotiinsa, mikä horjuttaa heitä ja pilaa heidän turvallisuuden tunteensa.

Tämä kanta on usein osoitus siitä, että molemmat kumppanit ovat hyvin vastaanottavia ja suvaitsevaisia ​​kumppaninsa epätavallisille ominaisuuksille ja pitävät niitä miellyttävinä eikä ärsyttävinä.

Heillä molemmilla on tarve ja halu suojella toisiaan, ja he usein eristävät itsensä muusta maailmasta nauttien toistensa seurasta. He nauttivat kotona olemisesta.

Yhteenveto

Kuu neljännessä talossa yksittäisissä kaavioissa on osoitus henkilöstä, joka on hyvin kiintynyt kotiinsa ja perheeseensä.

He pitävät kotiaan turvallisena turvapaikkana, jossa he nauttivat vetäytymisestä. Tavallisesti he pitävät vieraita poissa kodeistaan. Joskus he saattavat olla alttiita toistuville liikkeille.

Kuu 4: ssäthtalo synastriassa on merkki vahvasta emotionaalisesta siteestä kahden ihmisen välillä.

He molemmat nauttivat yhdessäolosta ja tuntevat olevansa yhtä läheisiä kuin perheensä. He ovat hyvin suojaavia ja huolehtivia toisiaan kohtaan ja nauttivat yksinolemisesta nauttien suhteestaan, erityisesti kodin turvallisuudessa.

Selvitä Enkeli