Jupiter Trine -uraanisynastria

Selvitä Enkeli

Planeetat vaikuttavat voimakkaasti elämäämme, mutta monet ihmiset eivät ole vieläkään tietoisia siitä. He pitävät astrologiaa hauskana keskustelunaiheena eivätkä tiedä sen todellista kapasiteettia.

Astrologia voi auttaa meitä löytämään paljon jonkun persoonallisuudesta, hänen toiveistaan, aikomuksistaan ​​sekä mahdollisesta elämänpolustaan ​​ja kohtalostaan.

Astrologia voi myös antaa käsityksen ympäröivästä maailmasta ja mahdollisista tapahtumista. Sitä voidaan käyttää myös kumppaneiden välisten suhteiden ja niiden kestävän potentiaalin ja yhteensopivuuden analysointiin.Astrologia on vanha, ja ensimmäiset kirjalliset muistiinpanot astrologisista analyyseistä ovat peräisin muinaisesta Babylonista. Muinaiset ihmiset huomasivat, kuinka aurinko ja kuu ja näkyvät planeetat vaikuttavat heidän elämäänsä ja yleisesti, ja tallensivat havaintonsa.Sana astrologia tarkoittaa tähtien ja planeettojen ja niiden vaikutusten tutkimista.

515 enkelinumeron rakkautta

Astrologianalyysi alkaa luomalla syntymäkartta, joka on ennätys planeettojen sijainnista tietyllä hetkellä, yleensä jonkun syntymähetkellä.

Astrologia analysoi planeettojen sijainnit syntymäkartassa, ensinnäkin henkilökohtaisten planeettojen sijoittelut eläinradan merkeissä, planeettojen sijainnit syntymäkartan taloissa sekä niiden näkökohdat.Tämä on astrologian perusanalyysi, ja astrologia voi kaivaa paljon syvemmälle käyttämällä muita tekniikoita, mutta riittää antamaan paljon tietoa.

Talot, joihin planeetat on sijoitettu syntymäkarttaan, paljastavat, mitkä elämän alueet ovat todennäköisesti henkilön ja toiminnan painopiste. Ne paljastavat myös mahdollisia tapahtumia, joita saattaa tapahtua.

Planeettojen väliset näkökohdat antavat myös merkittävää tietoa henkilön luonteesta ja valinnoista. Ne ovat tiettyjä kulmia, jotka muodostuvat eri merkitysten planeettojen välille.Tarkat näkökohdat ovat vahvimmat. Ne on jaettu kahteen luokkaan, suuriin ja pieniin näkökohtiin. Tärkeimmät näkökohdat ovat konjunktiot, sekstiilit, neliöt, trines ja vastakohdat. Niitä käytetään yleisesti astrologian analyysissä, ja jotkut astrologit käyttävät pieniä näkökohtia.

Näkökohdat voivat olla luonteeltaan hyödyllisiä tai haastavia. Hyödylliset tai harmoniset näkökohdat auttavat planeettoja ilmaisemaan parhaansa luonnossaan. Ne antavat planeetan energian virrata vapaasti ja auttavat planeettoja toimimaan yhteistyössä. Nämä näkökohdat luovat mahdollisuuksia ja edistävät kaiken toiminnan onnistumista.

Haastavat näkökohdat ovat erilaisia, ja he ovat vastuussa esteistä yrittäessään saavuttaa jotain. Ne estävät planeetan energian.

Nämä seikat voivat joskus estää henkilöä saamasta mitä haluavat, tai ne voivat vaikeuttaa saavutusta. Pahimmassa tapauksessa nämä näkökohdat aiheuttavat konflikteja ja väkivaltaa.

Trine on luonteeltaan suotuisa näkökohta. Se on tärkeä näkökohta, joka muodostuu, kun planeetat ovat 120 asteen etäisyydellä toisistaan. Monien astrologien mielestä trigoonia pidetään onnekkaimpana.

Se on onnen ja mahdollisuuksien tuoja ihmisen elämässä. Tämä näkökohta auttaa henkilöä saamaan mitä haluaa ilman paljon vaivaa.

Synastria

Astrologiaa voidaan käyttää myös suhteiden analysointiin. Tässä analyysissä käytettyä tekniikkaa kutsutaan synastriaksi. Synastry tarkastelee ihmisten vuorovaikutusta heidän syntymäkaavioidensa kautta.

Se analysoi syntymäkarttojen suhdetta sen selvittämiseksi, voisiko kahdella ihmisellä olla pysyvä ja harmoninen suhde vai ei.

Perusanalyysissä se vertaa syntymäkaavioita laskemaan molempien kaavioiden planeettojen väliset näkökohdat ja määrittää planeettojen sijoittelut yhdestä kaaviosta toiseen nähdäksesi, mihin elämän alueeseen suhde todennäköisesti vaikuttaa.

Planeettojen muodostamat näkökohdat paljastavat suhteen luonteen vai ovatko ne pääasiassa harmoniset vai eivät.

Harmoniset näkökohdat neutraloivat haastavien näkökohtien vaikutukset, mutta jos kahden syntymäkaavion välillä esiintyy haastavia näkökohtia, se on huono uutinen suhteelle.

Kun kahden ihmisen kaavioiden väliset näkökohdat ovat enimmäkseen haastavia, se on yleensä osoitus heidän merkkiensä yhteensopimattomuudesta. Se viittaa usein ongelmiin viestinnässä, erimielisyyksiin, suvaitsemattomuuden puuttumiseen, konflikteihin, ja pahimmassa tapauksessa se voi olla merkki kumppanien välisestä väkivallasta.

Kun näkökohdat ovat enimmäkseen harmonisia, tämä on osoitus yhteensopivista merkeistä kumppaneiden välillä. Nämä kaksi pääsevät yleensä hyvin toimeen ja tukevat toisiaan. Ne eivät salli ongelmien syntymistä tai kasaantumista, vaan ratkaisevat ne syntymisen jälkeen.

Suhteet, joilla on pääasiassa haastavia näkökohtia, eivät yleensä kestä kauan, ja jos ne jatkuvatkin, ne muodostavat vaikean kokemuksen kumppaneille. Suhteet harmonisiin näkökohtiin kestävät yleensä pitkään ja ovat tyydyttäviä kumppaneille.

Joissakin tapauksissa analyysi havaitsee, että kahden syntymäkaavion välillä ei ole merkittäviä näkökohtia. Tämä paljastaa yleensä kiinnostuksen ja vetovoiman puutteen kumppaneiden välillä.

Jupiter - perusominaisuudet

Tämä planeetta on suurin kaikista. Sen koostumus on pääasiassa vetyä, eikä sillä ole vankkaa maata.

Nimi Jupiter tulee Rooman taivaanjumalasta, joka oli arvostettu jumala antiikin Rooman panteonissa. Jupiter oli myös kaikkien jumalien kuningas. Tätä planeettaa pidettiin kaikkien aikojen onnekkaimmista.

Nykyään sillä on edelleen tämä otsikko. Jupiter tuo runsaasti ja siunaa pyrkimyksiämme onnella.

Jupiterilla on enimmäkseen myönteinen vaikutus elämäämme, varsinkin kun se on hyvin sijoitettu syntymäkaaviossamme.

Ihmiset, joilla on hyvin sijoitettu Jupiter, katsotaan erittäin onnekkaiksi ja ovat yleensä taloudellisesti varakkaita.

Heillä on paljon mahdollisuuksia kasvattaa varallisuuttaan, eikä heidän tarvitse yleensä ponnistella paljon saadakseen mitä haluavat. He luottavat usein onneaan, mikä auttaa heitä pääsemään vaikeista olosuhteista.

Mahdollisuudet koputtavat yleensä näiden ihmisten oville, mikä voi tehdä näistä ihmisistä laiskoja ja kiitollisia.

Jupiter-planeetta on hallitseva ulkomaalaisilla, kaukaisilla matkoilla, kaukaisilla kulttuureilla, hengellisyydellä, korkeakoulutuksella, yliopistoilla, professoreilla, opiskelijoilla, liiallisuudella, lisääntyneisyydellä, ylenpalttisuudella, liioittelulla, onnellisuudella, optimismilla, ilolla, ylellisyydellä, hedonismilla, nautinnoilla, kasaamisella, jne.

Jupiter hallitsee Jousimies-merkkiä ja korotetaan syövän merkissä. Tämä planeetta tuo harvoin ihmisten elämään pahoja asioita, jopa silloin, kun sitä koetellaan.

On tietysti tilanteita, joissa tämä planeetta kärsimyksissä aiheuttaa katastrofeja, erityisesti talouden alalla. Taudattu Jupiter voi aiheuttaa ylimääräisiä ja huolimattomia taloudellisia päätöksiä ja riskejä, jotka voivat vaarantaa henkilön taloudellisen turvallisuuden ja jopa aiheuttaa konkurssin.

Kun Jupiter on hyvällä paikalla, se on yleensä merkki vaurauden kasautumisesta ja onnellisista mahdollisuuksista menestyä.

Saturnus - perusominaisuudet

Saturnus on myös iso planeetta, ja vain Jupiter on isompi. Saturnuksella on rengasjärjestelmä, joka koostuu jäästä, jäähiukkasista ja kivistä.

Sen koostumus on pääasiassa vetyä ja heliumia, eikä siitä myöskään ole vankkaa maata. Tämän planeetan nimi tulee Rooman maatalouden ja maaperän jumalalta.

Astrologiassa tämä planeetta hallitsee myös maataloutta ja kaikkia maahan liittyviä asioita, mutta on myös auktoriteetin, päättäväisyyden, omistautumisen, sitkeyden, kärsivällisyyden, vastuun, kovan työn, liiketoiminnan, uran, vakavuuden, kohtalon, rajoitusten, tavoitteen, perinteen, hallitsija, vakaus, kärsimys, krooniset tilat, sairaudet, köyhyys jne.

Saturnuksen kiertäminen auringon ympäri kestää 29,5 vuotta. Paluuta syntymäasemaansa kutsutaan Saturnuksen paluuksi. Tämä on elämänjakso, jolloin ihmisillä on taipumus arvioida aikaisempia saavutuksiaan ja päättää ovatko he tyytyväisiä vai eivät.

Syntymäkaaviossa Saturnuksen sijoitus paljastaa ne elämän alueet, joilla yksilön on ehkä otettava vastuunsa tai kohdattava vaikeuksia.

skorpioni 11. talossa

Se osoittaa myös viivästyksiä tai esteitä ja tilanteita, jotka edellyttävät kärsivällisyyttä ja odottamista.

Saturnus on elämän oppituntien hallitsija, ja planeetan laukaisevat siirtymät ja etenemiset paljastavat usein tapahtumien ajoituksen, jotka tuovat tällaisia ​​oppitunteja elämäämme.

Jupiter Trine Saturn Synastry

Sekä Jupiter että Saturnus ovat sukupolven planeettoja, ja niillä on enemmän vaikutusta ihmisten sukupolviin ja yhteiskuntaan yleensä kuin yksilöihin.

Kun yhden ihmisen Jupiter tekee kolminäkökohdan toisen henkilön Saturnukseen, se on suotuisa merkki heidän suhteilleen. Se lisää niiden liiton yhteensopivuutta ja yleistä vakautta.

Saturnus auttaa Jupiteria tulemaan järjestäytyneemmäksi ja vastuullisemmaksi, kun taas Jupiter auttaa Saturnusta tulemaan vähemmän jäykäksi, rennommaksi ja avoimemmaksi uusille kokemuksille.

Synastrian Jupiter-trigiini-Saturnus on hyvä näkökohta kaikenlaisille suhteille erityisesti liikekumppanuuksissa, joissa molemmat ihmiset haluavat oppia toisiltaan ja ovat valmiita tekemään kompromisseja molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi.

Näillä kahdella voi olla menestyviä pyrkimyksiä, ja heidän suunnitelmansa ja ideansa voivat tehdä heille paljon rahaa. Yhdistämällä voimansa ne voivat luoda taloudellisen vakauden tulevaisuudelleen.

He tukevat toisiaan seuraamaan unelmiaan. Jupiter työntää Saturnusta seuraamaan unelmiaan ja vapauttamaan epäonnistumispelot. Hän auttaa Saturnusta tulemaan optimistisemmaksi ja alkamaan odottaa hyviä asioita tapahtuvan muutokseksi sen sijaan, että odottaisi pahinta.

Saturnus auttaa Jupiteria tulemaan luotettavammaksi ja vastuullisemmaksi. Saturnuksen vaikutuksen alaisena Jupiter alkaa muistaa tehtävänsä ja suorittaa ne ajoissa. Hän saattaa myös tulla täsmällisemmäksi ja alkaa kunnioittaa muiden aikaa.

mitä tähti tarkoittaa

Jupiterista voi tulla myös vastuullisempi rahojen käyttämisellä ja alkaa säästää enemmän.

Saturnus tukee myös Jupiteria välttämään tarpeettomia riskejä ja ajattelemaan hyvin ennen investointeja, jotka varmistavat heidän toimintansa onnistumisen ja antavat huomattavan taloudellisen palkkion.

Saturnuksen järjestäytyneen mielen ja huomaavaisuuden sekä Jupiterin kyvyn ansaita rahaa ja onnea ansiosta nämä kaksi voivat tehdä ihmeitä rahan ansaitsemisessa.

Tämä näkökohta tekee heidän hyödyllisestä unionistaan, josta on hyötyä molemmille kumppaneille. Se auttaa neutraloimaan mahdolliset negatiiviset näkökohdat heidän syntymäkaavioidensa välillä. Se edistää jokaisen kumppanuuden pitkäikäisyyttä.

Yhteenveto

Jupiterin trigeeni-Saturnus-näkökohta synastriassa tukee suhteen pitkäikäisyyttä ja vakautta.

Molemmat kumppanit oppivat toisiltaan ja parantavat itseään tämän suhteen avulla.

Tämän suhteen ja Jupiterin vaikutuksen kautta Saturnuksen henkilöstä tulee rennompi ja ennakkoluuloton. Hän alkaa luottaa siihen, että kaikki asiat ovat mahdollisia, ja tulee optimistisemmaksi tekojensa suhteen.

Jupiterista tulee luotettavampi ja vastuullisempi Saturnuksen vaikutuksesta. He lakkaavat laiminlyömästä tehtäviään ja järjestäytyvät.

Saturnus voi myös vaikuttaa Jupiteriin tulemaan varovaisemmaksi rahaa käytettäessä ja säästämään muutosta.

Tämä näkökohta auttaa neutraloimaan haastavien näkökohtien kielteisiä vaikutuksia, joita voi esiintyä heidän planeettojensa välillä. Se on erityisen hyvä merkki liikekumppanuuksille ja vastaaville ammattiliitoille.

Nämä kaksi toimivat hyvin yhdessä, ja kun he yhdistävät voimansa ja heidän ominaisuutensa, mikään ei ole heidän saavutettavissa.

He osaavat ansaita rahaa yhdessä ja voivat tarjota itselleen merkittävän taloudellisen turvallisuuden keskinäisten ponnistelujensa avulla.

Selvitä Enkeli